78t0224

Titel A: 

Fantasie I Traviata – Verdi

Titel B: 

Fantasie II Traviata – Verdi
Augustaner Kapelle, Berlin