KL0610

Cardinael Marie-José
Zuster Marie-Octave
donderdag, september 5, 1957
Zusters van OLV van Bunderen