KL0611

De Mey Suzanna
Zuster Marie-Tillo
dinsdag, juli 3, 1956
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria