De Coene
Joannes
Egem
1876
Pittem
Baert Rosalia
Image
Image