DEVOTIE TOT HET GODLYK HERT VAN O.H.JESUS-CHRISTUS

BINCKEN

ANTWERPEN

1770

NE

190

1M 05