HEILIGE REGEL VOOR DE ZUSTERS VAN DE CONGREGATIES VAN BISSCHOPPELIJK RECHT

DE SMEDT, BISSCHOP VAN BRUGGE

NE

102