HEMELSCH PALMHOF MET DE GROOTE GETIJDEN

POELMAN

GENT

1816

NE

552

5C 15