HET H. MISAFFER MEEZINGEN

A.NORBERT.

TONGERLOO

NE

3B 10