VAN DE AENGELEGENHEYD VAN HET GEBED

VANRYCKEGE

GENT

1834

NE

157

4F 38