NIEUWEN GODVRUGTIGEN KERKE- EN GEBEDEBOEK

DEBUSSCHER

BRUGGE

1778

NE

505

5C 07