MANIERE OM DEVOOTELIJCK BIJ TE WOONEN HET H. SACRIFICIE DER MISSIE

JACOBUS VAN DEN BLOCK

HANDGESCHREVEN

1792

NE

3F 27