REGEL VAN HET DERDE ORDEN GENAEMT VAN PENITENTIE, INGESTELT DOOR DEN SERAPHIENSCHEN VADER FRANCISCUS

HANICQ

MECHELEN

1765

NE

358

3H 12