OEFENINGEN TER EER DER DRY-EN-DERTIG JAREN VAN ONZEN AENBIDDELYKEN ZALIGMAKER JESUS CHRISTUS

AD. VAN DER MEERSCH

GENT

1842

NE

139