De tekstzijde heeft een aantal elementaire items:

  • INLEIDENDE VERSIERING
  • AANZET
  • PERSOONSGEGEVENS
  • ROUWBEKLAG
  • RUST IN VREDE
  • GEGEVENS VAN DE DRUKKER

INLEIDENDE VERSIERING of VIGNET

Een kleine illustratie bovenaan het bidprentje, meestal een kruisje, doodshoofd, zandloper of een engeltje. Bij priesters treft men dikwijls een kelk aan.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

In de jaren 70 verdwijnt deze versiering en blijft slechts een eenvoudig kruisje over, of soms helemaal geen kruisje meer.

Image
Image

AANZET

Dit is de openingstekst of –zin voor het bidprentje. Tot de jaren 40 (20ste eeuw) was de meest populaire aanzet: ‘Bid voor de ziel van zaliger’. Verder nog: ‘Ter zalige gedachtenis’, ‘Bid voor de rust der Ziel’, … 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Later, wanneer de geest van het bidprentje evolueert van een “Bidden voor het zieleheil van de overledene” naar “Bewaren van de herinnering aan de overledene”, lezen we: ‘Aandenken aan’, ‘Ter herinnering aan’, …

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PERSOONSGEGEVENS.

Naam van de overledene.
Geboorte- en sterfdatum.
Plaats van geboorte en sterven.
Naam van de echtgeno(o)t(e).

Image
Image
Image

Indien de overledene niet gehuwd was, dan werd vroeger ‘Jongman’ of ‘Juffrouw’ bij de naam vermeld. We treffen een hele variatie van de schrijfwijze van het woord 'juffrouw' (jouffrouw, joufvrouw, mejufvrouw, jofvrouw, jufvrouw).

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Soms plaats en datum van de begrafenis.

Image
Image

Beroep van de overledene.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

De doodsoorzaak wordt meestal niet aangegeven, maar wel een aanwijzing voor de wijze van overlijden, zoals:
plotseling, schielijk overleden
na een langdurige ziekte, na kortstondige ziekte
een noodlottig ongeval, tragisch ongeval

Image
Image
Image

Tot ongeveer 196O, het lidmaatschap van een vrome vereniging of broederschap.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Het voorzien zijn van de laatste sacramenten.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Wereldlijke onderscheidingen.

Image
Image

Bij priesters wordt een soort curriculum van hun priesterambt vermeld.

Image
Image

ROUWBEKLAG.
 

Het rouwbeklag beslaat het grootste gedeelte van de tekstzijde. Tot ongeveer 1920 werden bijbelcitaten gebruikt die handelden over:
- het leven en de dood van de overledene
- wat de rechtvaardige overledene te wachten staat na de dood
- het aanspreken van de nabestaanden die het sterven moeten verwerken
Tussen 1920 en 1940 werden die bijbelteksten nog wel gebruikt, maar de bronvermelding werd weggelaten.

Image
Image

Na wereldoorlog II werd de tekst steeds meer persoonlijk.

Image

R.I.P.
Requiescat in pace. - Rust in vrede.
De tekst wordt afgesloten met 'Requiescat in pace', soms voorafgegaan door 1 of meerdere spreuken waaraan eventueel aflaten verbonden waren.

Image
Image

GEGEVENS VAN DE DRUKKER.

Image
Image
Image
Image
Image