LITANIE TER EERE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA OP EENE BIJZONDERE WIJZE VEREERD IN HET VERMAARD HEILIGDOM VAN SCHERPENHEUVEL - 1879
Image
Image