LITANIEËN

Een litanie is een reeks van smeekbeden of verheerlijkingen om God, Maria of een of meer heiligen te aanroepen en te smeken om genade, een geschenk of een genezing. Een litanie wordt gebeden tijdens een christelijke dienst of een processie en heeft de vorm van een aantal aanroepingen. Iemand, meestal een priester of diaken, bidt voor en de gelovigen antwoorden met een bepaalde formule zoals bid voor ons, aanhoor ons, ontferm u over ons, verhoor ons ...

In de vroegste litanieën werd God aangeroepen om bevrijd te worden van de aanval en overheersing door woeste stammen, of om van pest, cholera en andere besmettelijke ziekten gevrijwaard te worden. Later ontstonden diverse litanieën van de Heilige Geest, God, Christus, de Heilige Maagd Maria en een of meer heiligen waarin deze worden aangeroepen, en om hulp en bijstand gesmeekt.

Klik op het LIT-nummer voor de volledige inhoud van de litanie

LIT158 AANROEPINGEN EN SMEEKBEDEN TER ERE VAN DEN GROTEN WONDERDOENER DEN H. GERARDUS MAJELLA 1946
LIT131 EUCHARISTISCHE LITANIE 1924
LIT003 HISTORISCHE LITANIE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD EN MOEDER GODS MARIA
LIT078 LITANEI ZU EHREN DES HL. JOSEPH
LIT102 LITANIE DER GODDELIJKE VOORZIENIGHEID - 1918
LIT037 LITANIE DER H. MAAGD EN MARTELARES GODELIEVE - 1897
LIT039 LITANIE DER H. MAAGD EN MARTELARES SINTE GODELIEVE
LIT115 LITANIE DER H. RITA
LIT072 LITANIE DER ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE ALLERHEILIGSTE MAEGD MARIA - 1854
LIT121 LITANIE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS 1863
LIT055 LITANIE EN L'HONNEUR DE SAINTE AGATHE VIERGE ET MARTYRE - 1872
LIT025 LITANIE MARIA MOEDER VAN DE KERK - 1987
LIT171 LITANIE OM HEILIGE PRIESTERS
LIT017 LITANIE TER EER VAN DE HH. APOSTELEN PETRUS EN PAULUS
LIT153 LITANIE TER EERE DER HH DRIJ GEZUSTERS 1867
LIT030 LITANIE TER EERE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA OP EENE BIJZONDERE WIJZE VEREERD IN HET VERMAARD HEILIGDOM VAN SCHERPENHEUVEL - 1879
LIT117 LITANIE TER EERE VAN DE H. JOSEPH
LIT108 LITANIE TER EERE VAN DE H. MOEDER ANNA VEREERD TE BOTTELAERE - 1901
LIT169 LITANIE TER EERE VAN DEN H. JOANNES BAPTISTA DE LA SALLE 1901
LIT104 LITANIE TER EERE VAN DEN H. QUINTINUS
LIT049 LITANIE TER EERE VAN DEN H. VADER EN PATRIARCH BENEDICTUS
LIT010 LITANIE TER EERE VAN DEN HEILIGEN ANTONIUS ABT - 1923
LIT135 LITANIE TER EERE VAN DEN HEILIGEN CORNELIUS
LIT079 LITANIE TER EERE VAN DEN HEILIGEN GERARDUS MAJELLA - 1904
LIT110 LITANIE TER EERE VAN DEN HEILIGEN MICHAËL - 1906
LIT004 LITANIE TER EERE VAN HET DIERBAAR BLOED VAN ONZEN HEER
LIT009 LITANIE TER EERE VAN HET DIERBAAR BLOED VAN ONZEN HEER
LIT005 LITANIE TER EERE VAN HET DIERBAAR BLOED VAN ONZEN HEER - 1942
LIT141 LITANIE TER EERE VAN O.L.V. VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 1918
LIT130 LITANIE TER EERE VAN ONZE LIEVE VROUW TEN DOORN
LIT068 LITANIE TER EERE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND - 1936
LIT140 LITANIE TER ERE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA 1877
LIT035 LITANIE TER ERE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA OP ENE BIJZONDERE WIJZE VEREERD IN HET VERMAARDE HEILIGDOM VAN SCHERPENHEUVEL - 1879
LIT168 LITANIE TER ERE VAN DE H. NICOLAUS VAN TOLENTIJN
LIT167 LITANIE TER ERE VAN DE H. NICOLAUS VAN TOLENTIJN 1890
LIT011 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE ANTONIUS ABT
LIT018 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE ANTONIUS ABT
LIT162 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE CORNELIUS
LIT124 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE GERARDUS MAJELLA
LIT058 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE MARGARETA TE LICHTERVELDE
LIT125 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE PAUS EN MARTELAAR CORNELIUS 1913
LIT161 LITANIE TER ERE VAN DE HEILIGE RITA
LIT002 LITANIE TER ERE VAN O.L.V. VAN LOURDES TE OOSTAKKER
LIT123 LITANIE TER ERE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RUST
LIT146 LITANIE TER ERE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RUST 1916
LIT149 LITANIE TER ERE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RUST 1916
LIT151 LITANIE TOT DEN HEILIGEN DONATIUS 1910
LIT001 LITANIE TOT HET H. DIERBAER BLOED - 1782
LIT098 LITANIE TOT HET H. HERT VAN JEZUS - 1899
LIT160 LITANIE TOT HET HEILIG HERT VAN JESUS 1899
LIT145 LITANIE TOT LAFENIS DER GELOOVIGE ZIELEN 1902
LIT147 LITANIE TOT O.L.V. VAN HET HEILIG HART VAN JESUS
LIT092 LITANIE VAN 'T HEILIG HART VAN JESUS
LIT029 LITANIE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA OP BIJZONDERE WIJZE VEREERD IN DE BASILIEK VAN SCHERPENHEUVEL
LIT069 LITANIE VAN DE CHRISTELIJKE NAASTENLIEFDE - 1944
LIT057 LITANIE VAN DE GELUKZALIGE L.-M. GRIGNION DE MONTFORT -1939
LIT144 LITANIE VAN DE GELUKZALIGE MARGARETHA MARIA 1869
LIT137 LITANIE VAN DE GELUKZALIGE MARIA DER ENGELEN 1865
LIT139 LITANIE VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID 1847
LIT064 LITANIE VAN DE GODDELYKE VOORZIENIGHEID
LIT111 LITANIE VAN DE H. ALDEGONDE - 1963
LIT044 LITANIE VAN DE H. APOLLONIA
LIT047 LITANIE VAN DE H. APOLLONIA MAAGD EN MARTELARES
LIT053 LITANIE VAN DE H. APOLLONIA MAAGD EN MARTELARES -1898
LIT048 LITANIE VAN DE H. APOLLONIA MAAGD EN MARTELARES -1913
LIT050 LITANIE VAN DE H. GENOVEVA VEREERD IN DE KERK VAN STEENHUFFEL
LIT081 LITANIE VAN DE H. GERULPHUS - 1948
LIT022 LITANIE VAN DE H. GOEWAART
LIT152 LITANIE VAN DE H. JOANNES BERGHMANS S.J. 1888
LIT042 LITANIE VAN DE H. MAAGD EN MARTELARES GODELIEVE - 1902
LIT074 LITANIE VAN DE H. MAAGD EN MARTELARES MARGARITA - 1921
LIT073 LITANIE VAN DE H. MAAGD ENMARTELARES MARGARITA - 1866
LIT071 LITANIE VAN DE H. MARGARETA MAAGD EN MARTELARES
LIT165 LITANIE VAN DE H. ODILIA 1934
LIT172 LITANIE VAN DE H.P. PIO VAN PIETRELCINA
LIT143 LITANIE VAN DE HEILIGE APOLLONIA
LIT046 LITANIE VAN DE HEILIGE APOLLONIA MARTELARES - 1857
LIT136 LITANIE VAN DE HEILIGE CLEMENS MARIA
LIT129 LITANIE VAN DE HEILIGE FRANCISCA 1851
LIT013 LITANIE VAN DE HEILIGE GEROLF - 1983
LIT043 LITANIE VAN DE HEILIGE GODELIEVE MAAGD EN MARTELARES
LIT040 LITANIE VAN DE HEILIGE GODELIEVE MARTELARES - ONDER GROOTEN VOLKSTOELOOP VEREERD TE BEIRLEGEM - 1890
LIT041 LITANIE VAN DE HEILIGE GODELIEVE MARTELARES -1914
LIT083 LITANIE VAN DE HEILIGE HERMES
LIT012 LITANIE VAN DE HEILIGE JOB - 1952
LIT119 LITANIE VAN DE HEILIGE LOUIS-MARIE VAN MONTFORT 1949
LIT142 LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD BRIGIDA
LIT122 LITANIE VAN DE HEILIGE ODILIA 1924
LIT156 LITANIE VAN DE HEILIGE ODILIA 1934
LIT120 LITANIE VAN DE HEILIGE PHILOMENA 1889
LIT027 LITANIE VAN DE HEILIGE RITA - 1940
LIT118 LITANIE VAN DE NEDERLANDSCHE HEILIGEN 1940
LIT087 LITANIE VAN DEN GELUKZALIGEN BENEDICTUS-JOSEPHUS LABRE - 1862
LIT084 LITANIE VAN DEN GELUKZALIGEN L.-M. GRIGNION DE MONTFORT - 1932
LIT080 LITANIE VAN DEN H. ANTONIUS VAN PADUA - 1900
LIT091 LITANIE VAN DEN H. BISSCHOP EN MARTELAAR BLASIUS - 1921
LIT148 LITANIE VAN DEN H. GERARDUS 1937
LIT170 LITANIE VAN DEN H. GERARDUS MAJELLA 1909
LIT023 LITANIE VAN DEN H. GOEWAERT, PASTOOR IN ARNYCKE
LIT164 LITANIE VAN DEN H. IGNATIUS VAN LOYOLA
LIT106 LITANIE VAN DEN H. JOANNES-BAPTISTA
LIT154 LITANIE VAN DEN H. LEONARDUS 1938
LIT062 LITANIE VAN DEN HEILIGE LIVINUS BISSCHOP EN MARTELAAR
LIT065 LITANIE VAN DEN HEILIGEN BISSCHOP EN MARTELAAR LIVINUS
LIT060 LITANIE VAN DEN HEILIGEN DONATUS
LIT138 LITANIE VAN DEN HEILIGEN GEEST
LIT105 LITANIE VAN DEN HEILIGEN GUILIELMUS - 1913
LIT166 LITANIE VAN DEN HEILIGEN HUBERTUS 1884
LIT086 LITANIE VAN DEN HEILIGEN JOB PROFEET EN KONING
LIT076 LITANIE VAN DEN HEILIGEN JOZEF - 1916
LIT075 LITANIE VAN DEN HEILIGEN JOZEF - 1927
LIT082 LITANIE VAN DEN HEILIGEN KAREL DE GOEDE GRAAF VAN VLAANDEREN EN MARTELAAR - 1941
LIT109 LITANIE VAN DEN HEILIGEN KORNELIUS
LIT016 LITANIE VAN DEN HEYLIGEN ANGELUS
LIT178 LITANIE VAN HET ALLERHEILIGSTE HART VAN JESUS 1899
LIT099 LITANIE VAN HET ALLERHEILIGSTE HERTE VAN JESUS
LIT174 LITANIE VAN HET GODDELIJK KINDJE JESUS 1937
LIT015 LITANIE VAN HET H. AANSCHIJN TOT HERSTELLING DER GODSLASTERINGEN EN KETTERIJEN - 1935
LIT094 LITANIE VAN HET H. HART VAN JESUS - 1927
LIT095 LITANIE VAN HET H. HERT VAN JEZUS - 1905
LIT175 LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JESUS 1899
LIT100 LITANIE VAN HET HEILIG HERT VAN JESUS - 1899
LIT101 LITANIE VAN HET HEILIG HERT VAN JESUS - 1902
LIT134 LITANIE VAN HET HEILIGE HART
LIT132 LITANIE VAN HET KINDJE JESUS 1894
LIT127 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED
LIT006 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED - 1973
LIT008 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED - 1960
LIT021 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED - 1961
LIT007 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED - 2000
LIT126 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED 1960
LIT155 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED 1961
LIT054 LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS - 1960
LIT090 LITANIE VAN LIEFDEAKTEN TOT MARIA
LIT113 LITANIE VAN O.L. VROUW
LIT176 LITANIE VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
LIT114 LITANIE VAN O.L.V. VAN EEUWIGEN BIJSTAND
LIT059 LITANIE VAN O.L.V. VAN GOEDEN RAAD VEREERD IN DE KERK DER PATERS REDEMPTORISTEN TE ANTWERPEN
LIT061 LITANIE VAN O.L.V. VAN HALLE
LIT051 LITANIE VAN O.L.V. VAN LOURDES
LIT070 LITANIE VAN ONZE LIEVE VROUWE VAN SALETTE - 1853
LIT063 LITANIE VAN OVERGEVING AEN DEN WIL VAN GOD - 1859
LIT066 LITANIE VAN S. ANTONIUS ABT - 1883
LIT019 LITANIE VAN S. BENEDICTUS
LIT014 LITANIE VERA EFFIGIES SACRI VULTUS D.N. JESU CHRISTI
LIT116 LITANIE VERA EFFIGIES SACRI VULTUS D.N. JESU CHRISTI
LIT085 LITANIE VOOR DE HEILIGING VAN DE PRIESTERS - 1943
LIT128 LITANIE VOOR DE HEILIGING VAN DE PRIESTERS 1943
LIT150 LITANIEGEBED TER ERE VAN DE HEILIGE GERARDUS MAJELLA
LIT052 LITANIEGEBED VOOR HET CONCILIE -1961
LIT034 LITANIES DE LA BIENHEUREUSE MARIE
LIT089 LITANIES DE LA RÉSIGNATION
LIT026 LITANIES DE LA SAINTE FACE
LIT028 LITANIES DE LA SAINTE VIERGE - 1959
LIT177 LITANIES DE N.D. DE MONTAIGU 1879
LIT173 LITANIES DE NOTRE DAME DE HAL
LIT088 LITANIES DE SAINT HUBERT - 1844
LIT107 LITANIES DE SAINT JEAN-BAPTISTE - 1882
LIT077 LITANIES DE SAINT JOSEPH - 1910
LIT159 LITANIES DE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE
LIT038 LITANIES DE SAINTE GODELIÈVE VIERGE ET MARTYRE -1890
LIT033 LITANIES DE SAINTE RITA
LIT032 LITANIES DE SAINTE RITA - 1938
LIT112 LITANIES DU BIENHEUREUX LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT - 1932
LIT097 LITANIES DU SACRÉ-COEUR
LIT093 LITANIES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
LIT096 LITANIES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
LIT031 LITANIES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS -1898
LIT036 LITANIES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS -1899
LIT067 LITANIES DU SAINT ENFAN JÉSUS - 1891
LIT133 LITANIES DU SAINT ENFANT JÉSUS 1891
LIT163 LITANIES DU SAINT ENFANT JÉSUS 1926
LIT020 LITANIES EN L'BONNEUR DE SAINT CORNEILLE
LIT045 LITANIES EN L'HONNEUR DE LA SAINTE VIERGE ET MARTYRE APOLLONIE
LIT103 LITANIES EN L'HONNEUR DE SAINT FRANCOIS DE SALES
LIT157 LITANIES POUR AVOIR DES SAINTS PRÊTRES 1945
LIT056 LITANIES POUR LE SOULAGEMENT DES AMES DU PURGATOIRE
LIT024 LITANIES VAN DEN H. GOEWAERT