LITANIE TER ERE VAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA OP ENE BIJZONDERE WIJZE VEREERD IN HET VERMAARDE HEILIGDOM VAN SCHERPENHEUVEL - 1879
Image
Image