LITANIE VAN O.L.V. VAN GOEDEN RAAD VEREERD IN DE KERK DER PATERS REDEMPTORISTEN TE ANTWERPEN
Image
Image