Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
0145

ZONDAGSMISBOEK

1931

KEIZERSBER

LEUVEN

NE

1875

ZONDAGSMISBOEK

1931

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

0367

ZONDAGSMISBOEK

1931

KEIZERSBER

LEUVEN

NE

0372

ZONDAGSMISBOEK

1931

KEIZERSBER

LEUVEN

NE

2075

ZONDAGSMISBOEK

1931

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

0847

ZONDAGSMISBOEK

1931

KEIZERSBER

LEUVEN

NE

1929

ZONDAGSMISBOEK

1931

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

0130

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0278

CANTUS AD MISSAM ET AD LAUDES VESPERTINAS

1932

DESCLEE DB

TOURNAI

FR

2060

DAPPER EN VROOM (met strepen op kaft)

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1692

DAPPER EN VROOM (zonder strepen op kaft)

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2170

DE LIEFDE DES KRUISES OF BRIEF AAN DE VRIENDEN VAN HET KRUIS

1932

PATERS MONTFORTANEN

LEUVEN

NE

1390

DE MAN VAN MARIA

1932

KRUISVAARDERS VAN ST.-JAN

RIJSWIJK

NE

1238

EXERCICESS DE PIETE

1932

CATTIER

TOURS

FR/LA

1079

GETHSEMANI – HEILIG-UURGEBEDEN

1932

REDEMPTORISTEN

BRUSSEL

NE

0568

GETHSEMANI – HEILIG-UURGEBEDEN

1932

REDEMPTORISTEN

BRUSSEL

NE

1386

GODS ROODE ROZELAAR

1932

KRUISVAARDERS VAN ST-JAN

RIJSWIJK

NE

0986

HANDBOEK TEN GEBRUIKE VAN DE BROEDERS VAN LIEFDE

1932

VAKSCHOOL

TESSENDERL

NE/FR/LA

2082

HANDBOEKJE VOOR DEN KRUISTOCHTER

1932

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

2145

HEER ZEGEN ONS!

1932

CHRISTELIJKE VROUWENGILDE

BRUGGE

NE

1618

HET ROMEINSCH BREVIER - LENTE

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1260

HET ROMEINSCH BREVIER - WINTER

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1225

HET VOLKSMISBOEK

1932

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

1789

KERKBOEKJE VOOR DE JEUGD

1932

WITTERYCK

STEENBRUGGE

NE

0714

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0721

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0891

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0486

MISSAAL VOOR GODMINNENDE ZIELEN

1932

ZECH & ZN

BR L.COMTE

NE

0890

MISSEL DE COMMUNION

1932

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1126

MISSEL VESPERAL ROMAIN

1932

ABD.ZEVENK

LOPPEM

FR/LA

1862

MISSEL-VESPERAL EXPLIQUE A L’USAGE DE TOUS LES DIOCESES

1932

J.O.D.E.

JETTE ST-PIERRE

FR/LMA

1671

OFFERZIELEN

1932

FOREHOLTE

VOORHOUT

NE

0417

OFFICIUM MAJORIS HEBDOMADAE ET OCTAVAE PASCHAE

1932

DESSAIN

MECHELEN

LA

1011

PAROISSIEN A L'USAGE DE TOUS LES FIDELES

1932

N.D.B.SEC.

WINTERBERG

FR/LA

1295

RECUEIL DE PRIERES ET DE CANTIQUES POUR PELERINS

1932

RAPID PRESS

LIEGE

FR/LA

0588

ROMEINSCH MISSAAL MET DE VESPERS

1932

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1503

SCHAT VAN GEBEDEN

1932

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

1158

SURSUM CORDA

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0272

SURSUM CORDA-VERZAMELING VAN GODVRUCHTIGE GEBEDEN

1932

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1575

VLAAMSCH HOSANNA

1932

OLV ARBEID

FAYT-MANAGE

NE

0960

AMOUR ET REPARATION

1933

P.SAC.COEUR

BRUSSEL

FR

1123

BIDT EN HOOPT

1933

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0545

DE MORGENDIENSTEN

1933

BENEDICTYN

LEUVEN

NE

0265

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1933

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0923

GEBEDENBOEK VOOR DE GELOOVIGEN VAN HET BISDOM BRUGGE

1933

GELOOFSVER

BRUGGE

NE

2179

GRADUALE ROMANUM SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE DE TEMPORE ET DE SANCTIS

1933

SOCII DESCLEE &

TOURNAI

LA

0041

HANDBOEK VAN DE RAPHAELIST

1933

PROOST

TURNHOUT

NE

1788

HEMELWAARTS – GEBEDENBOEKJE VOOR DE JEUGD

1933

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0190

HOSANNA! LES ANGES DU TABERNACLE

1933

DESCLEE

BRUGGE

FR

0261

L'ECOLE DU DIVIN CRUCIFIE

1933

P.PASSIONN

TURNHOUT

FR

0038

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1933

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1653

MISSALE ROMANUM

1933

DESCLEE &SOEN

DOORNIK

LA

1379

MISSEL ET VESPERAL

1933

VAN DIEREN

ANTWERPEN

FR/LA

0955

MISSEL-VESPERAL

1933

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0914

OFFICIE EN MIS DER OVERLEDENEN

1933

BENEDICTIJ

LEUVEN

NE/LA

1983

PAROISSIEN ROMAIN

1933

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0710

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET (HIVER)

1933

MAME

TOURS

FR

0179

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1933

PROOST

TURNHOUT

NE

0610

VOLKSZANGBOEK

1933

DESCLEE EN CIE

DOORNIK

NE/LA

1298

ZONDAGMISSAAL

1933

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE/LA

0745

ZONDAGS- MIS- EN VESPERBOEK

1933

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0339

ZONDAGSMISBOEK

1933

(PRIESTER)

NE

1698

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1864

AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1263

CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS

1934

DESCLEE

PARIS

FR/LA

0256

CREDO - KERKBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0050

DOMINICAANSCH GEBEDENBOEK

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0751

DOMINICAANSCH GEBEDENBOEK

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1073

DOMINICAANSCH GEBEDENBOEK

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0926

GEBEDEBBOEK VOOR DE GELOOVIGEN VAN HET BISDOM BRUGGE

1934

GELOOFSVER

BRUGGE

NE/LA

1734

HEILIG HARTEMAAND

1934

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

2022

HET ROMEINS BREVIER - ZOMER

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1306

HET ROMEINSCH BREVIER

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1619

HET ROMEINSCH BREVIER - HERFST

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1257

HET ROMEINSCH BREVIER - LENTE

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0012

IMMACULATA – GEBEDENBOEK

1934

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1694

IN DE LEER BIJ JEZUS

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0954

INTROIBO AD ALTARE - GEBEDEN VOOR JONGENS DIE WILLEN OPGAAN TOT HET HEILIG PRIESTERSCHAP

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0648

KLEIN MISSAAL

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1096

LA SAINTE MESSE

1934

A.MT.CESAR

LEUVEN

FR/LA

0423

LE PETIT OFFICE DE LA S.VIERGE-L'OFFICE DES MORTS

1934

DESCLEE

BRUGGE

FR

1394

LES TRESORS DU PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE

1934

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1167

MISBOEK VOOR DE ZONDAGEN EN FEESTDAGEN

1934

YNED

BRUSSEL

NE/LA

0624

MISSALE ROMANUM

1934

DESSAIN

MECHELEN

LA

0839

MISSEL - VESPERAL ROMAIN

1934

ZEVENKERKE

S.ANDRIES

FR/LA

2090

MISSEL DE L'ADORATION

1934

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1294

MISSEL QUOTIDIEN ET VESPERAL

1934

A.ST.ANDRE

BRUGGE

FR/LA

0133

NOUVEAU MISSEL ROMAIN

1934

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1718

PAROISSIEN ROMAIN

1934

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0892

ROMEINSCH MISSAAL MET DE VESPERS

1934

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE/LA

0918

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1943

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1220

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1221

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0152

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1934

PROOST

TURNHOUT

NE

1830

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS-EN VESPERBOEK MET UITLEG

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0925

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1934

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0177

WEG DES HEMELS

1934

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0922

AVE MARIA

1935

SPLICHAL

TURNHOUY

NE

1009

AVE MARIA

1935

PROOST

TURNHOUT

NE

0793

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1969

CATECHISMUS VAN HET CONCILIE VAN TRENTE

1935

DESSAIN

MECHELEN

NE

2085

CHEMIN DE CROIX, ILLUSTRE ET MEDITE

1935

EDITIONS BRAUN & CIE

MULHOUSE-DORNACH

FR

1137

DE BIDDENDE CHRISTEN

1935

PROOST

TURNHOUT

NE

0222

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0834

HET GOUDEN BOEK

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1259

HET ROMEINSCH BREVIER - HERFST

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1258

HET ROMEINSCH BREVIER - ZOMER

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2029

JAARKRANS VAN GEESTELIJKE LIEDEREN ROND DEN HAARD

1935

D'HOOGHE

ANTWERPEN

NE

0522

JE VAIS A JESUS

1935

DESCLEE

PARIS

FR

0392

JEZUS ONS VOORBEELD - COMMUNIE- EN GEBEDENBOEK

1935

BREPOLSS

TURNHOUT

NE

0082

JEZUS ONS VOORBEELD - COMMUNIE- EN GEBEDENBOEK

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0797

JEZUS ONS VOORBEELD - COMMUNIE- EN GEBEDENBOEK

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0492

LA SAINTE MESSE

1935

MAME

TOURS

FR

0514

LA SAINTE MESSE

1935

MAME

TOURS

FR

0171

MANUALE CHRISTIANUM

1935

DESCLEE

PARIS

LA

0123

MISSAAL VOOR GODMINNENDE ZIELEN

1935

ZECH & ZN

BRAINE LC.

NE

2065

MISSIE-HEILIG-UREN

1935

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1720

NOVENE TOT O.L.V. VAN 'T H. HART

1935

GOEDE PERS

AVERBODE

NE

1391

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE MARIE

1935

DESCLEE DB

TOURNAI

LA

1041

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK

1935

LESCRAUWAET

BRUGGE

NE/LA

0965

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1935

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1595

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1935

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1828

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS-EN VESPERBOEK MET UITLEG

1935

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1849

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS-EN VESPERBOEK MET UITLEG

1935

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1856

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS-EN VESPERBOEK MET UITLEG

1935

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1609

SURSUM CORDA - KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN

1935

PROOST

TURNHOUT

NE

2080

SURSUM CORDA - KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN

1935

PROOST

TURNHOUT

NE

0157

VADE-MECUM DES TERTIAIRES FRANCISCAINS

1935

3 ORDRE

VERVIERS

FR

1140

ZONDAGSMISBOEK

1935

NE

1953

ZONDAGSMISBOEK

1935

NE/LA

1052

DAGELIJKSCHE GEBEDEN

1936

BRUGGE

NE

1110

DE NAVOLGING CHRISTI MET VOLLEDIG KERKBOEK

1936

PROOST

TURNHOUT

NE

1645

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1936

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0934

DE WEG TEN HEMEL

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1666

GEBEDENBOEK VOOR DE JEUGD

1936

GOEDE PERS

AVERBODE

NE

1253

GETHSEMANI – HEILIG-UURGEBEDEN (goudsnede)

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2176

GETHSEMANI – HEILIG-UURGEBEDEN (rode snede)

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0299

GRADUALE ROMANUM SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE DE TEMPORE ET DE SANCTIS

1936

DESCLEE

TOURNAI

LA

1934

HANDBOEK DER GEPROFESTE RELIGIEUZEN

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1946

HANDBOEK DER GEPROFESTE RELIGIEUZEN

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0326

HET CHRISTENE MEISJE OPGELEID IN GODSVRUCHT

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0974

HOE LEER IK BIDDEN

1936

MISSIEHUIS

UDEB

NE

1074

HOSANNA

1936

DESCLEE

BRUGGE

FR

0191

HOSANNA FILIO DAVID

1936

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0583

JEZUS ONS VOORBEELD - COMMUNIE EN GEBEDENBOEK

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0511

KLEIN OFFICIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

1936

DESSAIN

MECHEELEN

NE/LA

1014

KLEIN OFFICIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

1936

DESSAIN

MECHELEN

LA

1021

KLEIN OFFICIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

1936

DESSAIN

MECHELEN

LA

1081

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1937

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0094

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1936

LESCRAUWAT

BRUGGE

NE

0158

LE REGNE DE JESUS PAR MARIE

1936

P.MONTFORT

LEUVEN

FR

1531

LEVEN VAN ONZEN-HEER JESUS-CHRISTUS

1936

DESCLEE

DOORNIK

NE

0700

MANNE CELESTE

1936

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1869

MIJN DAGELIJKSCH MOOISTE UUR

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0366

MIJN DAGELIJKSCH MOOISTE UUR

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0283

MIJN MOOISTE DAGELIJKSCH UUR

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1346

MIJN WEKELIJKSCH MOOISTE UUR

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0798

MIJN WEKELIJKSCH MOOISTE WERK

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0007

MIS EN VESPERBOEK

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1579

MISSAAL VAN SINTE BERNADETTE

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

2034

MISSEL DE LA SAINTE COMMUNION

1936

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0919

REGINA COELI

1936

PROOST

TURNHOUT

NE

1135

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1936

LESCRAUWAET

BRUGGE

NE/LA

0939

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1936

PROOST

TURNHOUT

NE

1574

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1936

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1851

ROOMSCH - KATHOLIEK ZONDAGMISBOEK

1936

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

2053

WEG DES HEMELS

1936

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0579

ZONDAGSMISBOEK

1936

NE

1101

ZONDAGSMISBOEK

1936

NE/LA

1120

ZONDAGSMISBOEK

1936

NE/LA

0909

ZONDAGSMISBOEK

1936

NE

0882

ZONDAGSMISSAAL

1936

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0321

BREVIARIUM ROMANUM - PARS AUTUMNALIS

1937

PUSTET

RATISBONE

LA

0320

BREVIARIUM ROMANUM - PARS ESTIVA

1937

PUSTET

RATISBONE

LA

0319

BREVIARIUM ROMANUM - PARS HIEMALIS

1937

PUSTET

RATISBONE

LA

0322

BREVIARIUM ROMANUM - PARS VERNA

1937

PUSTET

RATISBONE

LA

2002

CREDO – KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

1183

DE ALLERKLEINSTEN BIJ JEZUS

1937

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0913

GEBEDENBOEK VOOR GEESTELIJKE AFZONDERINGEN

1937

NE

1237

HOSANNA

1937

MAISON N.D

FAYTMANAGE

FR/LA

2163

HULP DER CHRISTENEN

1937

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1351

JEZUS ONZE WEG EN ONS LEVEN

1937

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0840

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1937

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0005

LE MISSEL - VESPERAL COMMENTE

1937

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0763

LE MISSEL VESPERAL COMMENTE

1937

BREPOLS

TURNHOUT

FRA

1027

LEEKEN BREVIERTJE

1937

ROMEN

ROERMOND

NE

0458

LIEFDE TOT JEZUS-KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

0915

LITURGISCH GEBEDENBOEK TER EERE VAN DEN H.ANTONIUS VAN PADUA

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

1974

L’AME CHRETIENNE

1937

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0011

MISSAAL

1937

ZECH EN ZN

BRAINE L C

NE

0287

MISSAAL VOOR GODMINNENDE ZIELEN

1937

ZECH &ZN

BRAINE LC

NE

1084

MISSEL - VESPERAL ROMAIN

1937

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0649

MISSEL QUOTIDIEN ET VESPERAL

1937

A.ST.ANDRE

BRUGGE

FR/LA

1082

OFFEREN MET DEN PRIESTER

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

0680

OFFEREN MET DEN PRIESTER

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

0686

OFFEREN MET DEN PRIESTER-VOLLEDIG KINDERMISSAAL

1937

PROOST

TURNHOUT

NE

0302

RITUS CELEBRANDI MATRIMONII SACRAMENTUM

1937

BEYAERT

BRUGGE

NE/FR/LA

0206

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1937

ZECH & ZN

BRAINE-LE-COMTE.

NE