Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
0237

MANUEL PRATIQUE DES ENFANTS DE MARIE

1895

CASTERMAN

PARIS

FR

1022

WEG DES HEMELS

1895

ZECH

BRAINE L.C

NE

0193

CANTIQUES DE LA JEUNESSE

1896

DESCLEE DB

LILLE

FR

1160

DE KATHOLIEK

1896

VAN GULICK

AMSTERDAM

NE

1353

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1896

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1328

HANDBOEK DER CONGREGANISTEN VAN MARIA

1896

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1091

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1896

DESSAIN

MECHELEN

NE

1356

LE LIVRE DE PIETE DE LA JEUNE FILLE

1896

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1324

LES DOUZES VERTUS D'UN BON MAITRE

1896

MAME

TOURS

FR

1398

LES OFFICES DE LA QUINZAINE DE PAQUES

1896

DESCLEE, LEFEBVERE

TOURNAI

FR/LA

1988

NIEUW FORMULIER

1896

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

0449

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1896

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1794

PETIT PAROISSIEN

1896

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1728

SURSUM CORDA

1896

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0478

ANGE CONDUCTEUR

1897

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0673

COURTES MEDITATIONS A L'USAGE DU CLERGE

1897

LILLE

FR

0019

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1897

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1433

HEMELSCH PALMHOF

1897

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1938

HET VAGEVUUR VERKORT VOOR DE OVERLEDENEN EN VOOR ONS

1897

DESCLEE & CO

BRUGGE

NE

0677

IMITATION DU SACRE COEUR DE JESUS

1897

PELLION

DIJON

FR

0310

LIVRE DE PRIERES (?)

1897

FR

1416

PAROISSIEN ROMAIN

1897

MAME

TOURS

FR/LA

1484

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET - AUTOMNE

1897

MAME

TOURS

FR/LA

1483

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET - ETE

1897

MAME

TOURS

FR/LA

1485

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET - HIVER

1897

MAME

TOURS

FR/LA

1482

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET - PRINTEMPS

1897

MAME

TOURS

FR/LA

1286

PETIT FORMULAIRE DE PRIERES

1897

DESCLEE

BRUGGE

FR

2012

PETIT MOIS DE MARIE

1897

MARCHET ET ROUX

DIJON

FR

1730

CREDO

1898

BUTZON & BERCKER

KEVELAAR

NE

1367

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1898

DESSAIN

MECHELEN

NE

0049

HANDBOEK VAN HET CHRISTEN HUISGEZIN

1898

DESSAIN

MECHELEN

NE

1360

L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE

1898

DESSAIN

MECHELEN

FR/LA

1276

LA CLEF DU CIEL

1898

BUTZON

KEVELAAR

FR

1769

LES SIX MOIS REUNIS

1898

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0232

MISSEL DES CATACOMBES

1898

MAME

TOURS

FR

1425

NIEUW HANDBOEKJE DER FRANCISKAANSCHE DERDE-ORDE

1898

FRANTZEN

MECHELEN

NE

1180

NIEUW MISBOEKJE VOOR KINDEREN

1898

DESCLEE

BRUGGE

NE

0296

PAROISSIEN ROMAIN

1898

MAME

TOURS

FR

2011

PETIT PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

1898

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0893

REISBOEKJE VOOR DE FRANSCHMANS

1898

VEKEMAN

ZOTTEGEM

NE

1600

VOLLEDIG MEDITATIE EN GEBEDENBOEK

1898

DESSAIN

MECHELEN

NE

1711

AVE MARIA

1899

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1992

ENGEL BESTIERDER – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIJKEN

1899

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2166

GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKE CHRISTENEN

1899

BREPOLS & DIERCKX ZOON

TURNHOUT

NE

2107

HEMELSCH PALMHOF

1899

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1103

HEMELSCH PALMHOF

1899

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2164

HEMELSCHE GENADEBRON - GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1899

BREPOLS & DIERCKX ZOON

TURNHOUT

NE

1424

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1899

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0580

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1899

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1831

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1899

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0584

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1899

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0827

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES

1899

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1791

PETIT PARADIS DE L’AME CHRETIENNE

1899

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0148

DE SCHOONSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1900

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0032

GEBEDEN

1900

BISDOM BR.

BRUGGE

NE

0750

HANDBOEKJE DER MINNAARS VAN DEN GROOTEN H. ANTONIUS A PADUA

1900

BREPOLS

UTRNHOUT

NE

1587

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1900

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1350

L'ANGE CONDUCTEUR DES AMES SCRUPULEUSES

1900

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

1317

LE LIVRE DU CHRETIEN

1900

MAME

TOURS

LA/FR

0204

MANUEL DES ENFANTS DE MARIE IMMACULEE

1900

DUMOULIN

PARIS

FR

0083

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES PR.ENFANTS DE MARIE

1900

ZECH & ZN

BRAINE LC

FR

1468

PAROISSIEN ROMAIN COMPLET

1900

LAFOLYE

VANNES

FR/LA

2013

PETIT MOIS DU SACRE COEUR

1900

MARCHET ET ROUX

DIJON

FR

0269

PETIT TRESOR DU FIDELE

1900

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1727

SURSUM CORDA

1900

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1782

SURSUM CORDA - RECUEIL DE PRIERES USUELLES

1900

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1393

VASTENBOEKSKEN OF DAGELIJKSCHE OEFENINGEN

1900

CALLEWAERT

IEPER

NE

1444

FORMULAIRE DE PRIERES

1901

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

1941

FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1901

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0036

GOD IS MIJN HEIL

1901

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1313

GOD IS MIJN HEIL

1901

ZECH & ZOON

BRAIN-LE-COMTE

NE

0857

HANDBOEK DER CHRISTENEN

1901

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1677

HANDBOEK DER DEELGENOOTEN DER AARTSBROEDERSCHAP VAN O.L.V. VAN 'T H. HART

1901

BESTUUR AARTS-BROEDERSCHAP

AVERBODE

NE

0340

HANDBOEKSKEN DER OPENBARE GEBEDEN VAN HET BISDOM BRUGGE

1901

V.D.VYVERE

NE

0046

HEMELSCH PALMHOF

1901

DALSCHAERT

S.NIKLAAS

NE

1002

HET KLEIN WIEROOKVAT

1901

DE MEESTER

ROESELARE

NE

0228

HOSANNA - NIEUWE VERZAMELING VAN GEBEDEN

1901

ZECH & ZN

BRAINE LC.

NE

2006

IMITATION DE LA TRES SAINTE VIERGE

1901

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0509

KOM TOT MIJN MOEDERHART

1901

BORG

AMSTERDAM

NE

0309

LA COMPASSION AUX DOULEURS DE MARIE

1901

ZECH & ZN

BRAINE LC

FR

0138

MANUEL DE PRIERES(S.FR.XAVIER BRUGES)

1901

HERREBOUDT

BRUGGE

FR

1764

PAROISSIEN ROMAIN

1901

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1591

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH

1901

ROUX-MARCHET

DIJON

FR

1067

RECUEIL DE PRIERES

1901

FR

0687

RECUEIL DE PRIERES

1901

BEYAERT

BRUGGE

FR

0295

RECUEIL DE PRIERES ET OEUVRES PIES

1901

DESCLEE

TOURNAI

FR

0724

RECUEIL DE PRIERES,DE MEDITATIONS ET D'INSTRUCTION

1901

BEYAERT

BRUGGE

FR

0342

STEM DES HEMELS - VERHEVENE GEBEDEN

1901

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0994

VENI CREATOR

1901

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

0139

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1902

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0072

FORMULAIRE DE PRIERES

1902

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1581

GEBEDENBOEK TEN DIENSTE DER VRIENDEN VAN SINT-ANTONIUIS A PADUA

1902

MINNAERT

THIELT

NE

1318

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1902

DESSAIN

MECHELEN

NE

1439

LA VRAIE PIETE

1902

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

2079

MAGNIFICAT

1902

BREPOLS & DIERCKX ZOON

TURNHOUT

NE

0778

PAROISSIEN ROMAIN

1902

DESSAIN

MECCHELEN

FR

2160

PETIT MANUEL DU TIERS ORDRE DE SAINT-FRANCOIS

1902

BERGES LIBRAIRE

LILLE

FR

0165

PRATIQUE DE LA PERFECTION I

1902

CASTERMAN

PARIS

FR

2044

BIJBEL

1903

BRITSCHE EN BUITENLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP

UTRECHT

NE

0504

DENK ER WEL OP - DE VIER UITERSTEN

1903

BRUGGE

NE

0281

GEBEDENBOEK GETROKKEN UIT WERKEN VD.H.A.D.LIGUORI

1903

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0131

KLEIN HANDBOEK DER CHRISTENEN

1903

ZECH & ZN

BRAINE LC.

NE

0360

LA RECOLLECTION MENSUELLE DE LA JEUNE FILLE

1903

VD.VYVERE

BRUGGE

FR

0512

LA REINE DES DEVOTIONS

1903

ZECH

BRAINE L.C

FR

0990

LE COMBAT SPIRITUEL

1903

PATUREAUX

BRUSSEL

FRA

0978

LES PLUS BELLES PRIERES DE ST.ALPHONSE DE LIGUORI

1903

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0071

MISSEL ET VESPERAL

1903

DESCLEE

PARIS

FR

2037

PETIT PARADIS DE L’AME CHRETIENNE

1903

BREPOLS & DIERCKX

TURNHOUT

FR

0270

SALVE REGINA - GEBEDENBOEK VOOR R.K.CHRISTENEN

1903

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1787

SALVE REGINA - GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1903

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0473

DAS GOTTLICHE HERZ JESU UND DIE CHRISTLICHE JUNGFRAU

1904

RAUCH

INNSBRUCK

DU

0029

DE DIENAAR DES HEEREN

1904

WITTERYCK

BRUGGE

NE

0459

DE GODVRUCHTIGE DIENAAR

1904

ZECH & ZN.

BR.L.COMTE

NE

1672

DE NAVOLGING VAN HET H. HART VAN JEZUS

1904

MOSMANS SENIOR

VENLO

NE

0103

ESPRIT DE ST. FRANCOIS DE SALES

1904

DESCLEE

PARIS

FR

0378

HANDBOEKJE DER CONGREGATIE VAN OLV.ONBEVLEKT ONTV.

1904

HEUVELPOOR

GENT

NE

0586

HORAE DIURNAE

1904

DESSAIN

MECHELEN

LA

1704

HOSANNAH! DE ENGELEN VAN HET TABERNAKEL

1904

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

1723

HULP DER CHRISTENEN

1904

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

2148

KANSELSTOFFEN VI - MARIA- EN HEILIGENVEREERING

1904

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

1657

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DÉDIÉ AUX ENFANTS DE MARIE

1904

BREPOLS EN DIERCKX EN ZOON

TURNHOUT

FR

1699

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET - ETE

1904

MAME

TOURS

FR/LA

0202

REISGIDS VAN DEN CHRISTEN OP DEN WEG DES HEMELS

1904

REDEMTORISTEN

LUIK

NE

1349

VERHANDELING OVER DE WARE GODSVRUCHT TOT DE ALLERHEILIGSTE MAAGD

1904

DIERICKX

MECHELEN

NE

1487

BLOESEMS

1905

MONASTERII

GENT

NE

0488

DE NAVOLGING VAN JEZUS CHRISTUS

1905

LEHERTE

RONSE

NE

0757

DE PAREL DER GODSVRUCHT

1905

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

0443

EXXPLICATION DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE

1905

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0294

FORMULAIRE DE PRIERES OU RECUEIL DE PRIERES

1905

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1130

HOSANNAH! LES ANGES DU TABERNACLE

1905

M.RETRAITE

FAYTMANAGE

FR/LA

2177

KYRIALE OU CHANTS ORDINAIRES DE LA MESSE

1905

DESCLEE, LEFEBVRE & CIE

TOURNAI

FR

0953

L'ANGE CONDUCTEUR DANS LA DEVOTION CHRETIENNE

1905

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1438

LE FROMENT DES ELUS

1905

BREPOLS

TURNHOUT

FR

2086

LES DELICES DE LA TABLE SAINTE

1905

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0510

MISSEL DU SAINT TABERNACLE

1905

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1811

NEUVAINE ET PRIERES A SAINT GERARD MAJELLA

1905

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0325

NIEUW GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKE KINDEREN

1905

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1102

PAROISSIEN ROMAIN

1905

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0782

PAROISSIEN ROMAIN TRES COMPLET

1905

LEFORT

LILLE

FR

1691

RITUEL DES FIDELES PAROISSIAL POPULAIRE

1905

DESCLEE

PARIS

FR/LA

1057

SAMMLUNG DER VORZUEGLICHSTEN GEBETE

1905

BENZIGER

KOELN

DEU

0377

WAAKT EN BIDT - COMMUNIE- EN GEBEDENBOEK

1905

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0056

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1906

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0027

BEZOEKEN AAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT

1906

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0346

BIDDEN EN STRIJDEN

1906

DE MEESTER

ROESELARE

NE

1816

DE ENGLE BESTIERDER DER JONGE DOCHTER EN DER CHRISTELIJKE MOEDER

1906

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0337

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1906

DESCLEE

BRUGGE

NE

0395

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1906

DESCLEE

BRUGGE

NE

1697

DE NAVOLGING VAN HET H. HART VAN CHRISTUS

1906

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0795

DE WARE CHRISTEN

1906

ZECH

BRAINE L.C

NE

0604

GEESTELIJK BLOEMHOFJE

1906

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2175

KYRIALE SEU ORDINARIUM MISSAE

1906

RATSBONAE

ROME

LA

0051

L'ANGE CONDUCTEUR DE LA JEUNE FILLE

1906

S.CHARLES

GRAMMONT

FR

1380

LA VIE DES SAINTS

1906

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0021

LE PREMIER VENDREDI DU MOIS

1906

ST CHARLES

GRAMMONT

FR

0122

MANUEL DU CHRETIEN

1906

ZECH & ZN

BRAINE LC.

FR

0638

METHODE ET FORMULES POUR BIEN ENTENDRE LA MESSE II

1906

MIGNARD

PARIS

FR

0079

MISSEL DU SACRE COEUR

1906

ROUX

DIJON

FR

0984

NIEUW HANDBOEK VOOR VROME CHRISTENEN

1906

ZECH

BRAINE L.C

NE

0244

OPLEIDING TOT DE GODSVRUCHT

1906

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

1066

PETIT TRESOR DU FIDELE

1906

BREPOLS

TURNHOUT

FR

2048

PRACTISCH ONDERWIJS IN DE MECHELSCHEN CATECHISMUS

1906

RYCKMANS

MECHELEN

NE

2165

SCHAT VAN DEN CHRISTEN

1906

STEINBRENER

WINTERBERG

NE

1004

VIVE JESUS

1906

CONFR.S.C.

BELLEY

FR

1936

VIVE JESUS - MANUEL DE L’ARCHICONFRERIE DE LA GARDE D’HONNEUR DU SACRE DOEUR DE JESUS

1906

MONASTERE DE LA VISITATION

BOURG-EN-BRESSE

FR

2144

CATECHISMUS OF CHRISTELIJKE LEERING - SCHOOLUITGAVE

1907

DE HAENE-BOSSUYT

BRUGGE

NE

0531

CREDO

1907

STEINBRENR

VIMPERK

NE

1415

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1907

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0507

GOD IS MIJN HEIL

1907

BREPOLS-D.

TURNHOUT

NE

2078

GOUDEN GENADESLEUTEL

1907

MISSIEHUIS

STEIL

NE

1524

HANDBOEKJE VOOR DE LEDEN VAN DE GODVRUCHTIGE VEREENIGING VAN O.L.V. VAN GOEDEN RAAD

1907

STEPMAN

GENT

NE

2114

HET HEILIG EVANGELIE VAN O. H. JEZUS CHRISTUS

1907

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

2067

L'AUXILIAIRE DE LA COMMUNION FREQUENTE OU QUOTIDIENNE

1907

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0424

LE CHRIST A L'AUTEL OU LE CHRIST PRETRE ET VICTIME

1907

DESCLEE

LILLE

FR

1648

LE SACRE COEUR DE JESUS

1907

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0113

LE TRES SAINT COEUR DE MARIE

1907

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1682

LE TRÉSOR DE L'ÂME

1907

BUTZON & BERCKER

KEVELAER

FR

1339

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1907

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1667

LES PLUS BELLS PRIÈRES MANUEL COMPLET

1907

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1612

MEIBLOEMEN

1907

DR. MISSIEHUIS

STEIL - TEGELEN

NE

0538

MISSEL DE LA PRIERE

1907

ZECH

BRAINE L.C

FR

1315

NAVOLGING VAN JEZUS-CHRISTUS

1907

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1399

OEFENING VAN AANBIDDING NR 84 T.E.M. NR 95

1907

J. THYS

MECHELEN

NE

0695

PRIERES A L'USAGE DES ELEVES DES SOEURS DE LA PRESENTATION NOTRE-DAME

1907

VAN HAVER

S.NIKLAAS

FR/NE

1991

RAMOSCELLI D’ORO

1907

SAMADEN & TORRIANI

MILAAN

IT

1726

SCHAT VAN DEN CHRISTEN

1907

STEINBRENER

WINTERBERG

NE

0528

WEG DES HEMELS

1907

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0331

CINQ SALUTS OU CHANTS LATINS ET FRANCAIS

1908

CASTERMAN

PARIS

FR

0380

COMMUNIEBOEKJE

1908

DEMEESTER

ROESELARE

NE

1878

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1908

DESCLEE

BRUGGE

NE

1159

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1908

LESCRAUWAT

BRUGGE

NE

1689

DENK ER WEL OP

1908

VAN IN

LIER

NE

1670

HANDBOEK VOOR DEN HEILIGEN KRUISWEG

1908

VANDER SCHELDEN

GENT

NE

1150

HET BROOD DER ENGELEN

1908

GABRIEL

EINSIEDELN

NE

0650

MISSEL DE L'AVE MARIA

1908

ZECH

BRAINE L.C

FR/LA

0760

MISSEL DU ROSAIRE

1908

ZECH

BRAINE L.C

FR

0853

MISSEL ROMAIN

1908

HERBEAULT

ARMENTIERE

FRA

0465

NIEUW HANDBOEK VOOR VROME CHRISTENEN

1908

ZECH & ZN

BR.L.COMTE

NE

0868

NOUVELLE ANNEE EUCHARISTIQUE

1908

AMAT

PARIS

FR

1134

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1908

BREPOLS

TURNHOUT

NE