Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
0611

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH DAGMISSAAL MET VESPERS

1946

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

0612

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH DAGMISSAAL MET VESPERS

1946

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

0828

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH DAGMISSAAL MET VESPERS

1946

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

1227

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH DAGMISSAAL MET VESPERS

1946

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

0983

LEVEN MET CHRISTUS

1946

KAJOTTERS

BRUSSEL

NE/LA

0930

MANUALE CHRISTIANUM

1946

DESCLEE

ROME

LA

0806

MIS EN VESPERBOEK VOOR ZON- EN FEESTDAGEN

1946

KEIZERSB.

LRUVRN

NE

0585

MISSEL VESPERAL ROMAIN QUOTIDIEN

1946

A.ST.ANDRE

BRUGGE

FR

0037

MON MISSEL

1946

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0575

PSALTERIUM BREVIARII ROMANI

1946

DESCLEE

ROME

LA

0940

PSALTERIUM BREVIARII ROMANI

1946

DESCLEE

ROME

LA

1266

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK MET UITLEG

1946

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0430

ROOMSCH - KATHOLIEK MIS-EN VESPERBOEK MET UITLEG (roodbruine kaft-christushoofd)

1946

PROOST

TURNHOUT

NE

0854

TE COMMUNIE MET DE HEILIGEN

1946

ST.WILLIBRORD

TEGELEEN

NE

1132

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1946

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

0862

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1946

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1040

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1946

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

2088

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0353

BREVIARIUM JUXTA RITUM S. ORDINIS PRAEDICATORUM

1947

SABINAM

ROME

LA

2136

CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE

1947

DE HAENE-BOSSUYT

BRUGGE

NE

0402

DAGELIJKS MISBOEK VOOR DE JEUGD

1947

ST.ANDRIES

BRUGGE

NE

0144

DE LIJDENDE VERLOSSER EN ZIJN SMARTVOLLE MOEDER

1947

P.PASSION

MECHELEN

NE

1961

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1947

LITURGISCH KUNSTAPOSTOLAAT

DENDER-MONDE

NE

1605

GEBEDENBOEK VOOR DE LEERLINGEN VAN HET SINT-FRANCISCUS-XAVERIUSINSTITUUT

1947

ST. FRANCISCUS XAV.

BRUGGE

NE/LA

2127

GREGORIAANSCH MISSAAL MET VESPERS VOOR DE ZON- EN FEESTDAGEN

1947

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE/LA

0092

HOOG DE HARTEN

1947

BOND HHART

MECHELEN

NE

1601

HOOG DE HARTEN

1947

BONDEN H.H.

MECHELEN

NE

0946

HOOG DE HARTEN

1947

SEC.BHH.

MECHELEN

NE

0251

HOOG DE HARTEN. GEBEDENBOEK. ZANGBOEK

1947

BOND H.H.

MECHELEN

NE

1153

JEZUS DE KINDERVRIEND

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2149

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

2031

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0187

LE REGNE DE JESUS PAR MARIE

1947

P.MONTFORT

LEUVEN

FR

1631

MIJN GENADENSCHAT

1947

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0068

MIJN MISSAALTJE - EENVOUDIG MISBOEKJE VOOR KINDEREN

1947

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

0236

MISSEL QUOTIDIEN COMMENTE VESPERAL ET RITUEL

1947

ED.M.CESAR

LEUVEN

FR

1608

PAROISSIEN ROMAIN

1947

MAME

TOURS

FR/LA

1291

SURSUM CORDA

1947

BOND HHART

MECHELEN

NE

1292

SURSUM CORDA

1947

BOND HHART

MECHELEN

NE

0942

SURSUM CORDA

1947

SEC.BHH.

MECHELEN

NE

0945

SURSUM CORDA

1947

SEC.BHH.

MECHELEN

NE

0716

SURSUM CORDA - GEBEDENBOEK ZANGBOEK

1947

B.H.HART

MECHELEN

NE

0359

SURSUM CORDA - GEBEDENBOEK ZANGBOEK

1947

H.H.BOND

MECHELEN

NE

0435

SURSUM CORDA - GEBEDENBOEK ZANGBOEK

1947

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

0879

SURSUM CORDA - GEBEDENBOEK ZANGBOEK

1947

B. H. HART

MECHELEN

NE

2024

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1947

SPLICHAL

SPLICHAL

NE/LA

1280

WAAAKT EN BIDT

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0894

WAAKT EN BIDT - COMMUNIE EN GEBEDENBOEK

1947

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1290

ZONDAGSMISBOEK

1947

KEIZERSBER

LEUVEN

NE/LA

0601

BIDT EN HOOPT

1948

PROOST

TURNHOUT

NE

0709

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1573

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2146

GA IN VREDE!

1948

HERNIEUWEN-UITGAVE

ROESELARE

NE

0485

GEBEDEN VOOR JONGENS

1948

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1562

HOZSANNA

1948

MAGYAR KORUS

BUDAPEST

HO

1271

LATIJNS - NEDERLANDS DAGMISSAAL MET VESPERS

1948

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

0093

LATIJNS - NEDERLANDS DAGMISSAAL MET VESPERS

1948

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0168

LATIJNS - NEDERLANDS DAGMISSAAL MET VESPERS

1948

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0230

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0707

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0717

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1304

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1548

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1948

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0944

LAUDES VESPERTINAE

1948

DESCLEE

ROME

LA

0215

MISSEL QUOTIDIEN ET VESPERAL COMPLETS

1948

SPLICHAL

TURNHOUT

FR

0210

MISSEL VESPERAL ROMAIN

1948

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0607

PAROISSIEN ROMAIN

1948

DESCLEE

BRUGGE

FR

1055

PAROISSIEN ROMAIN PRATIQUE

1948

PROOST

TURNHOUT

FR/LA

0135

PETIT MISSEL ROMAIN

1948

DESCLEE DB

PARIS

FR

2074

RAJSKE KVITKY

1948

NAKLADATELSTVI

PRAAG

TS

0600

ROMEINS MISSAAL MET VESPERS

1948

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1746

SPONSA CHRISTI

1948

HET HOOGHUIS

EINDHOVEN

NE

2173

TWAALF OEFENINGEN VAN HEILIG UUR

1948

EUCHARISTISCHE BOEKHANDEL

BRUSSEL

NE

1745

VIRGINIBUS CHRISTI

1948

HET HOOGHUIS

EINDHOVEN

NE

1185

VLAANDERENS BEDEVAART NAAR LOURDES

1948

SECR.BEDEV

KORTRIJK

NE

1505

VOOR JEZUS' BESTE VRIENDJE

1948

BEYAERT

BRUGGE

NE

2000

VOOR JEZUS’ BESTE VRIENDJES

1948

BEYAERT

BRUGGE

NE

1494

AVE MARIA - KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN

1949

PROOST

TURNHOUT

NE

0476

BIDT EN HOOPT

1949

PROOST

TURNHOUT

NE

1625

BIDT EN HOOPT

1949

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

1254

BREVIARIUM ROMANUM - PARS ESTIVA

1949

DESCLEE

TOURNAI

LA

0676

DE HEILIGE MIS IN BEELD

1949

ZECH

BRAINE L.C

NE

0897

DE WEG TEN HEMEL

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2052

DE WEG TEN HEMEL

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1007

DE WEG TOT GOD

1949

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1599

DE WEG TOT GOD

1949

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1610

DE WEG TOT GOD

1949

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

2072

HANDBOEKJE TEN GERIEVE VAN VLAANDERENS BEDEVAART NAAR LOURDES

1949

WALLEYN

BRUGGE

NE

0777

HELP ME LIEVE HEER

1949

PROOST

TURNHOUT

NE

0441

IK BID AL – GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0439

IN CHRISTUS-KERKBOEK VOOR GROTE MEISJES

1949

MALMBERG

S HERT.BOS

NE

0817

IN GEBED MET DE H.TERESIA VAN 'T KINDJE JEZUS

1949

CARMEL

GENT

NE

2113

INNERLIJK LEVEN - OVERWEGINGEN VOOR ALLE DAGEN VAN HET JAAR

1949

SPECTRUM

UTRECHT

NE

0289

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0706

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1063

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1949

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1036

MAGNIFICAT

1949

PROOST

TURNHOUT

NE

0137

MEU MISSAL DOMINICAL

1949

S.P.SANGUE

NEW YORK

POR

0214

MIS- EN VESPERBOEK

1949

NE

0552

MISSEL QUOTIDIEN ET VESPERAL

1949

A.ST.ANDRE

BRUGGE

FR

1255

OFFICE DE LA SAINTE VIERGE - HIVER

1949

ENCALCAT

DOURGNE

FR/LA

0282

OFFICES DE LA QUINZAINE DE PAQUES

1949

DESCLEE DB

PARIS

FR

1392

PAROISSIAL UNIVERSEL A L'USAGE DE LA COMMUNION DES ENFANTS

1949

DROGUET & ARDANT

LIMOGES

FR

1586

REGINA COELI - VOLLEDIG KERKBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN

1949

PROOST

TURNHOUT

NE

1179

VOLKSNOVENE TER EERE VAN O.L.VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

1949

REDEMPTORISTEN

ROESELARE

NE

0241

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1949

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0573

ZONDAGMISSAAL

1949

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1785

DICHT BIJ JEZUS GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 9 JAAR

1950

PROOST

TURNHOUT

NE

0754

GEBEDENBOEK VAN HET HEILIG JAAR

1950

COM.H.JAAR

ROME

NE

1144

GOUWDAG BRUGGE 30 APRIL 1950

1950

VKSJ

BRUGGE

NE

0821

GROOT GEBEDENBOEK TEN GEBRUIKE VAN KATHOLIEKE CHRISTENEN

1950

SPECTRUM

UTRECHT

NE

0020

HET GOUDEN BOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1240

HET GOUDEN BOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0271

HET MISSAALTJE VOOR DE KLEINEN

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1796

HET MISSAALTJE VOOR DE KLEINEN

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1493

IK SPREEK MET JEZUS

1950

LANNOO

TIELT

NE

1578

IK SPREEK MET JEZUS

1950

LANNOO

TIELT

NE

1518

JEZUS' VRIENDJE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1535

JEZUS' VRIENDJE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1536

JEZUS' VRIENDJE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1268

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1301

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1508

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1842

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0065

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0730

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0788

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1218

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0561

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESSPERBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1447

LE PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE MARIE

1950

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0881

MISSAAL VOOR DE JEUGD

1950

DESCLEE

BRUGGE

NE

1104

MISSEL-VESPERAL ROMAIN

1950

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0233

ROMEINS MISSAAL MET DE VESPERS

1950

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

0293

ROMEINS MISSAAL MET VESPERS

1950

PROOST

TURNHOUT

NE

2153

VOLKSZANGBOEK

1950

DESCLEE EN CIE

BRUGGE

NE

2045

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1823

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

0457

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1950

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

0399

ZONDAGMISSAAL

1950

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1529

ZONDAGSMISBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0878

ZONDAGSMISBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1570

ZONDAGSMISBOEK

1950

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1957

CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE

1951

DE HAENE BOSSUYT

BRUGGEE

NE

1532

CHRISTUS IS MIJN LEVEN

1951

LANNOO

TIELT

NE/LA

1094

GROOT GEBEDENBOEK

1951

SPECTRUM

UTRECHT

NE/LA

1889

HET MISSAALTJE ONZER KLEINTJES

1951

E.K. SECRETARIAAT

ST- LAMBRECHTS-HERK

NE

1892

HET MISSAALTJE ONZER KLEINTJES

1951

E.K. SECRETARIAAT

ST- LAMBRECHTS-HERK

NE

1927

HET MISSAALTJE ONZER KLEINTJES

1951

E.K. SECRETARIAAT

ST.-LAMBRECHTS-HERK

NE

1585

IK BID AL – GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR

1951

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0571

INNERLIJK LEVEN

1951

SPECTRUM

UTRECHT

NE

0275

INNERLIJK LEVEN - OVERWEGINGEN VR ALLE DAGEN VAN HET JAAR

1951

SPECTRUM

UTRECHT

NE

0775

JEUGDMISSAAL

1951

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1638

JEZUS, DE KINDERVRIEND - KERKBOEKJE VOOR DE ALLERKLEINSTEN

1951

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1660

MISSEL DE LA SAINTE COMMUNION

1951

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0276

MISSEL QUOTIDIEN ET VESPERAL

1951

A.ST.ANDRE

BRUGGE

FR

0663

NOVEEN TER EER VAN DE DIENAAR GODS BROEDER ISIDOOR

1951

PASSIONNIS

WEZEMBEEK

NE

0379

NOVEEN TER ERE VAN BROEDER ISIDOOR

1951

P.PASSIONN

WESEMB.OPP

NE

0664

NOVEEN TER ERE VAN DE DIENAAR GODS BROEDER ISIDOOR

1951

PASSIONNIS

WEZEMBEEK

NE

0773

NOVEEN TER ERE VAN DE DIENAAR GODS BROEDER ISIDOOR

1951

PASSIONN.

WESEMBEEK

NE

0910

NOVEEN TER ERE VAN DE DIENAAR GODS BROEDER ISIDOOR

1951

PASSIONIST

WEZEMBEEK

NE

0715

RABBONI! MEESTER!

1951

FOYER N.D.

BRUSSEL

NE

1647

REGINA COELI - VOLLEDIG KERKBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN

1951

PROOST

TURNHOUT

NE

1148

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1951

SPLICHAL

TURNHOUT

LA/NE

0249

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1951

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1147

ZONDAGMISSAAL

1951

PROOST

TURNHOUT

NE/LA

0292

ZONDAGMISSAAL

1951

PROOST

TURNHOUT

NE

1114

AVE MARIA

1952

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0397

DE STILLE DAG - OVERWEGINGEN VOOR DE MAANDELIJKSE AFZONDERING

1952

UITG.HELM.

HELMOND

NE

1489

DICHT BIJ JEZUS

1952

PROOST

TURNHOUT

NE

0992

GEBEDENBOEK VAN DE BROEDERS XAVERIANEN

1952

BR.XAVERIA

BRUGGE

NE/LA

0684

GEBEDENBOEK VOOR DE LEERLINGEN VAN HET SINT-FRANCISCUS-XAVERIUSINSTITUUT

1952

WALLEYN

BRUGGE

NE

0831

HANDBOEKJE TEN GERIEVE VAN VLAANDERENS BEDEVAART NAAR LOURDES

1952

SECR.BEDEV

KORTRIJK

NE

2019

HET ONDERRICHT AAN DE GELOVIGEN VAN ALLE TIJDEN EN LANDEN

1952

SCHEUT

NINOVE

NE

0429

IK BID AL – GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1498

IK BID AL – GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0373

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bleekbruine kaft-kelk)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1125

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bleekbruine kaft-wierook)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

2110

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bruin lederen kaft)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0208

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bruin lederen kaft-kelk-hostie)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1909

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bruin lederen kaft-kruis)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0888

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK (bruine kaft-duif-in lederen etui met rits)

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0748

MAGNIFICAT

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0128

MIJN JEZUKE

1952

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0146

MISAL POPULAR BREVE RITUAL Y DEVOCIONARIO

1952

DESCLEE DB

BRUGGE

SP

0764

MISSAAL VOOR DE ZON- EN FEESTDAGEN

1952

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0558

MISSEL - VESPERAL COMPLET

1952

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0267

NOVEEN TER EERE VAN BROEDER ISIDOOR

1952

P.PASSIONN

WESEMBEEK

NE

1037

ROOMS - KATHOLIEK MIS- EN VESPERBOEK

1952

ZECH

BRAINE LC.

NE/LA

0277

SAMEDI SAINT

1952

DESCLEE DB

PARIS

FR

1885

SINT ANTONIUS HELPT

1952

GOTTMER

HAARLEM

NE

1822

VOLLEDIG DAGELIJKS MISBOEK EN VESPERALE

1952

SPLICHAL

TURNHOUT

NE/LA

1603

AUGUSTIJNS MISSAAL

1953

P. AUGUSTIJNEN

GENT

NE/LA

1311

BENEDICTIONES MENSAE

1953

DESCLEE &SOCH

TOURNAI

LA

0317

BIJ DE KINDERVRIEND

1953

E.K.SECRET.

AVERBODE

NE

1003

BIJ DE KINDERVRIEND

1953

E.K.SECRET.

AVERBODE

NE

0993

BIJ DE KINDERVRIEND

1953

E.K.SECRET..

AVERBODE

NE

2021

DE KLEINE GETIJDEN VAN ONZE LIEVE VROUW

1953

CARMELITANA

GENT

NE

0912

IK BID AL – GEBEDENBOEKJE VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR

1953

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1749

JESUS DE HEER

1953

LANNOO

TIELT

NE

1973

JEUGDBIECHT

1953

HOOGLAND

ANTWERPEN

NE