Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
1085

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1908

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1703

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1908

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0896

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1908

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1049

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1908

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1681

PAROISSIEN ROMAIN COMPLET

1908

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

1702

VEERTIG KORTE OVERWEGINGEN OVER HET BITTER LIJDEN EN STERVEN VAN ONZEN HEER EN HEILAND JEZUS CHRISTUS

1908

VAN LINDERT

’S HERTOGEN-BOSCH

NE

0505

AVE MARIA - LIVRE DE PRIERES

1909

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0057

AVE MARIA! LIVRE DE PRIERES CONTENANT DE PIEUX EXERCICES

1909

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0355

BEOEFENING VAN HET INWENDIG GEBED EN VOLMAAKTHEID

1909

DESCLEE

BRUGGE

NE

1809

DE HEILIGE KRUISWEG DOOR P.D. MINDERBROEDER

1909

DE VIS-VERHESSCHEN

LOKEREN

NE

1853

DEVOTIE TOT HET HEILIG HART

1909

NE

0508

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1909

DESSAIN

MECHEELEN

NE

2038

HET KLEIN WIEROOKVAT

1909

DE MEESTER

ROESELARE

NE

1790

HOSANNA – NOUVEAU RECUEIL DE PRIERES USUELLES

1909

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0976

LA PRATIQUE RELIGIEUSE

1909

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1316

MANUEL DE PIETE A L'USAGE DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES

1909

MAME

TOURS

FR/LA

1008

MANUEL LITURGIQUE ET PRATIQUE DE LA SEMAINE SAINTE

1909

ST.CHARLES

GEERAARDSB

FR/LA

0163

MARIE AU CALVAIRE

1909

NUTTIN

ZWEVEGEM

FR

0696

MISSEL ET VESPERAL

1909

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0461

ROOMSCH - KATHOLIEK KERKBOEK

1909

DESSAIN

MECHELEN

NE

1815

S HEEREN BRUID

1909

MOSMANS

’S HERTOGEN-BOSCH

NE

0792

SCHAT VAN GEBEDEN

1909

ZECH

BRAINE-LE-COMTE

NE

0832

VEELVULDIGE COMMUNIE

1909

V.D.VECHT

A'DAM

NE

0186

VOOR JEZUS EN MARIA

1909

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2083

AVE MARIA

1910

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1419

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1910

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1710

DE PAREL DER GODSVRUCHT

1910

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

0030

DE REISGIDS VAN DEN CHRISTEN OP DEN WEG DES HEMELS

1910

EP.REDEMPT

ROESELARE

NE

1355

DIX MINUTES A DIEUX

1910

LETHIELLEUX

PARIS

FR

0541

EXERCICES DU CHEMIN DE LA CROIX

1910

BEYAERT

BRUGGE

FR

1652

GEWIJDE GESCHIEDENIS IN VERBAND MET DEN MECHELSEN CATHECHISMUS

1910

CALLEWAERT

IEPER

NE

2119

GUIDE DU CHRETIEN SUR LE CHEMIN DU PARADIS

1910

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0475

HET GULDEN WIEROOKVAT

1910

EPPINK

UTRECHT

NE

0100

INLEIDING TOT DE GODSVRUCHT

1910

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0594

KERKELIJK LEVEN

1910

KEIZERSB.

LEUVEN

NE

0002

KERKELIJK LITURGISCH MIS- EN LOFBOEKJE

1910

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0471

KERKELIJK LITURGISCH MIS- EN LOFBOEKJE

1910

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1634

LAAT DE KLEINEN TOT MIJ KOMEN

1910

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0602

LE LIVRE D'HEURES DES AMES PIEUSES

1910

ZECH

BRAINE L.C

FR

0474

LE SALUT DU CHRETIEN

1910

VAN OS

ANTWERPEN

FR

0132

MISSEL DES FIDELES

1910

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0740

NOUVEAU FORMULAIRE PRATIQUE

1910

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0519

OFFICE DIVIN TRES COMPLET

1910

DESCLEE

FR

0352

OPLEIDING TOT DE GODSVRUCHT

1910

DESCLEE

BRUGGE

NE

0578

OPLEIDING TOT DE GODSVRUCHT

1910

DESCLEE

BRUGGE

NE

1270

OPLEIDING TOT DE GODSVRUCHT

1910

DESCLEE

BRUGGE

NE/LA

0849

PETIT MANUEL DE LA CONGREG.D.L.TRES SAINTE VIERGE

1910

DESSAIN

MECHELEN

FR

1810

REISGIDS VAN DEN CHRISTEN OP DEN WEG DES HEMELS

1910

REDEMTORISTEN

ROESELARE

NE

0904

REISGIDS VAN DEN CHRISTEN OP DEN WEG DES HEMELS

1910

REDEMPTORISTEN

ROESELARE

NE

1674

ROOMSCH - KATHOLIEK KERKBOEK

1910

DESSAIN

MECHELEN

NE/LA

1149

SALVE REGINA

1910

ZECH

BRAINE-LE-COMTE

FR

0313

VIER BOEKEN VAN DE NAVOLGING CHRISTI

1910

DESSAIN

MECHELEN

NE

0689

AVANT ET APRES LA SAINTE COMMUNION

1911

MAME

TOURS

FR

1194

AVE MARIA - LIVRE DE PRIERES

1911

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1770

DE DAGELIJKSCHE AANBIDDING

1911

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

0672

DE GODVRUCHTIGE DIENAAR

1911

ZECH

BRAINE L.C

NE

1806

DE GODVRUCHTIGE DIENAAR

1911

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

1880

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1911

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0532

DE NAVOLGING VAN JEZUS CHRISTUS

1911

TOYE

BRUGGE

NE

0659

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1911

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0311

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1911

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0747

HANDBOEK VOOR DE CONGREGATIE DER H.MAAGD MARIA

1911

BEKKER

A'DAM

NE

1478

L'OFFICE DES MORTS

1911

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

1780

LA PAIX DE L’AME

1911

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0539

LES PLUS BELLES PRIERES DES AMES PIEUSES

1911

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1896

MAGNIFICAT

1911

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1162

MANUEL DE PRIERES (INSTITUT ST.FRANCOIS XAVIER)

1911

HERREBOUDT

BRUGGE

FR/LA

0143

MANUEL DE PRIERES (S.FR.XAVIER BRUGES)

1911

HERREBOUDT

BRUGGE

FR

0951

MANUEL DU CHRETIEN

1911

DESCLEE

TOURNAI

FR

0569

MON LIVRE D'INDULGENCES

1911

DE BIEVRE

BRASSCHAAT

FR

0996

PARELS VAN GODSVRUCHT

1911

DESSAIN

MECHELEN

NE

1700

PETIT MANUEL DE CONGREGATIONS DE LA TRES SAINTE VIERGE A L'USAGE DES JEUNES FILLES

1911

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0661

ROOMSCH - KATHOLIEK KERKBOEK

1911

DESSAIN

MECHELEN

NE

0176

SURSUM CORDA - VERZAMELING VAN GODVRUCHTIGE GEBEDEN

1911

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2104

THE FOLLOWING OF CHRIST IN FOUR BOOKS BY THOMAS A KEMPIS

1911

WILDERMANN

NEW YORK

EN

0567

TOEWIJDING AAM MARIA

1911

ROESELARE

NE

1589

VADE MECUM DU FIDELE RECUEIL DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES

1911

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

0837

ZEER VOLLEDIG MIS- EN VESPERBOEK

1911

DESCLEE

TOURNAI

NE/LA

1005

AUX PETITS ENFANTS

1912

GODENNE

NAMUR

FR

0861

AVE MARIA-GODVRUCHTIG GEBEDENBOEK

1912

ZECH

BRAINE L.C

NE

0572

CANTIQUES DE LA JEUNESSE

1912

 DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0634

DE HEILZAME GODSVRUCHT TOT ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

1912

HOUDMONT

BRUGGE

NE

1708

DE IMITATIONE CHRISTI

1912

DESSAIN

MECHELEN

LA

0652

DE WARE CHRISTEN

1912

ZECH

BRAINE L.C

NE

2159

EEN KERKBOEKJE VOOR KINDEREN

1912

BRAECKMANS

BRECHT

NE

1344

EEREWACHT VAN HET HEILIG HART VAN JESUS CHRISTUS

1912

VLAAMSE UITG.

BOURG-EN-BRESSE

NE

0250

HANDBOEK EN GEBEDENSCHAT

1912

V.LANDSCHOOT

ST.P.JETTE

NE

1568

HET HEILIG EVANGELIE

1912

ST. AUGUSTINUSDR.

BRUGGE

NE

1793

JOURNEE DU CHRETIEN

1912

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

1045

LA COMMEMORATION DES DEFUNTS FIDELES

1912

O.S.CHARLE

GRAMONT

FR

1669

LE CRUCIFIX

1912

CASTERMAN

TOURNAI

FR

2123

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1912

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1312

LES PLUS BELLES PRIERES DES AMES PIEUSES

1912

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0688

LIVRE DE MESSE DES PETITS AMIS DU BON DIEU

1912

DESCLEE

PARIS

FR

0734

MISSALE ROMANUM

1912

DESSAIN

MECCHELEN

LA

0314

NIEUW GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1912

ZECH & ZN

BRAINE LC

NE

0022

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES

1912

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1963

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANT DE MARIE

1912

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1872

NOUVEAU FORMULAIRE PRATIQUE OU RECUEIL DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCISES

1912

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1414

ONZE VADER

1912

PAUL BRAND

BUSSUM

NE

1287

PETIT MISSEL

1912

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1046

PETIT OFFICE DE L'IMMACULEE CONCEPTION

1912

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0959

POUR LA COMMUNION - PRIERES

1912

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0576

PSALTERIUM BREVIARII ROMANI

1912

PUSTET

ROME

LA

0785

RECUEIL DE PRIERES

1912

MAME

TOURS

FR

0141

RECUEIL DE PRIERES (EECLOO)

1912

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0547

RED DE STERVENDEN

1912

DESCLEE

BRUGGE

NE

0623

RITUEL DES FFIDELES

1912

KEIZERSBERG

LEUVEN

FR/LA

1343

RITUEL DES FIDELES PREMIERE EDITION

1912

MONT CESAR

LOUVAIN

FR/LA

1098

ROOMSCH - KATHOLIEK KERKBOEK

1912

DESSAIN

MECHELEN

NE

0014

SCHAT VAN GEBEDEN

1912

ZECH EN ZN

BRAINE-LE-COMTE

NE

1786

SLEUTEL DES HEMELS

1912

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1000

WEG DES HEMELS

1912

DUBOCCAGE

KORTRIJK

NE

0493

WELKOM - VOOR EN NA DE H.COMMUNIE

1912

HOUDMONT

BRUGGE

NE

1814

CANTEMUS DOMINO

1913

VROMANT

BRUXELLES

FR/LA

1939

CANTEMUS DOMINO

1913

VROMANT

BRUXELLES

FR/LA

1495

DE CHRISTEN BIDDENDE IN DEN GEEST DER KATHOLIEKE KERK

1913

NE

0401

DE SACRIFICIO MISSAE

1913

PUSTET

RATISBONNE

LA

0389

DE SCHOONSSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1913

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

1072

DE WEG TEN HEMEL

1913

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1354

DIEU ET L'AME

1913

CASTERMAN

TOURNAI

FR

2129

ESPRIT DE S. FRANCOIS DE SALES

1913

LEFORT

LILLE

FR

1388

GOD IS MIJ GENOEG

1913

GOVERS

DEN HAAG

NE

1761

HET ZONDAG MISBOEK

1913

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

LA/NE

1174

KLEINE LITURGIE

1913

RYCKMANS

MECHELEN

NE

1198

LEIDSMAN TEN HEMEL

1913

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1319

LES FERVENTES COMMUNIONS

1913

CASTERMAN

TOURNAI

FR

2157

MANUEL DE CHANT COMPLET

1913

DESCLEE ET CIE

TOURNAI

FR/LA

0033

MANUEL GREGORIEN OU RECUEIL DES CHANTS USITES

1913

DESCLEE

TOURNAI

FR

0483

MISSEL DU FIDELE

1913

ZECH & ZN

BR.L.COMTE

FR

2150

NOUVEAU PAROISSIEN ROMAIN

1913

DESCLEE & CIE

TOURNAI

FR/LA

0064

PAROISSIEN

1913

MAME

TOURS

FR

1426

PRIERES DE SAINTE GERTRUDE

1913

CASTERMAN

TOURNAI

FR

2073

PRIERES ORDINAIRES A L'USAGE DES ELEVES

1913

SAINT-VICTOR

TURNHOUT

FR

0846

PSALTERKE

1913

BERGMANS

TILBURG

NE

2105

ROOMSCH-KATHOLIEK KERKBOEK MET ZANG VOLGENS DE VATICAANSCHE UITGAVE

1913

DESSAIN

MECHELEN

NE/LA

0694

VIER BOEKEN VAN DE NAVOLGING CHRISTI

1913

DESSAIN

MECHELEN

NE

0119

ZONDAGSMISBOEK

1913

BOSMANS

VENLOO

NE

1871

A CHILD’S PRAYER TO JESUS

1914

LONGMANS, GREEN AND CO

LONDON

EN

1848

DE GODVRUCHTIGE LANDMAN

1914

NE

0770

DE HEILZAME GODSVRUCHT TOT OLV.V.ALTIJDD.BIJSTAND

1914

HOUDMONT

BRUGGE

NE

0964

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1914

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1719

ENGELBEWAARDER

1914

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1654

IMITATION DU SACRE COEUR DE JESUS

1914

CASTERMAN

DOORNIK

FR

0720

JEZUS' H.HART

1914

RK.CENTRAL

A'DAM

NE

1389

LA QUINZAINE DE PAQUES

1914

MONT CESAR

LEUVEN

FR/LA

1683

LE LIVRE D'HEURES DES AMES PIEUSES

1914

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

1087

LE MISSEL POUR TOUS

1914

A.MT.CESAR

LEUVEN

FR/LA

1802

LE PAROISSIAL DES FIDELES

1914

DESCLEE ET CIE

PARIS

FR/LA

0155

LE SECRET DES COMMUNIONS FERVENTES

1914

DUCULOT

TEMSE

FR

1446

LE TRESOR CACHE

1914

DE POTTER

OVERMEIRE

FR/LA

0815

LOFGEZANGEN

1914

STANDAERT

MALDEGEM

NE

0227

MISSEL DU FIDELE

1914

ZECH & ZN

BRAINE LC.

FR

0581

OFFICIUM HEBDOMADAE MAJORIS

1914

PUSTET

RATISBONE

LA

1395

PAROISSIEN ROMAIN

1914

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

2036

PETIT ANGE CONDUCTEUR

1914

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0999

PETIT PAROISSIEN

1914

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0328

SLEUTEL DES HEMELS

1914

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0711

VLAAMSCH HOSANNA

1914

OLV.ARBEID

FAYT-MANAG

NE

1803

VLAAMSCH HOSANNA

1914

OLV ARBEID

FAYT-MANAGE

NE

1755

VOLLEDIG HANDBOEK VAN DE DERDE=ORDELINGEN VAN O.L.V. VAN DEN BERG KARMEL EN VAN DE HEILIGE THERESIA

1914

VERMAUT

KORTRIJK

NE

0368

WAAKT EN BIDT - COMMUNIE- EN GEBEDENBOEK

1914

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1688

WEG DES HEMELS

1914

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2028

DAGELIJKSCHE BEOEFENING VAN HET GEBED EN DE GODDELIJKE BESCHOUWING

1915

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0901

GEBEDEN VOOR DEN VREDE - DE KRUISWEG

1915

CENTR.EOC.

BRUSSEL

NE

0636

GESANG- U.GEBETBUCH FUER DIE ERZDIOEZESE KOELN

1915

BACHEM

KEULEN

DU

1342

GETIJDEN VAN DE H. MAAGD MARIA

1915

DESSAIN

MECHELEN

NE

1501

HET NIEUWE TESTAMENT

1915

NED. BIJBEL-GENOOTSCHAP

NE

0609

HET VOLKSMISBOEK

1915

BRAND

BUSSUM

NE

0015

ONS DAGELIJKSCH BROOD

1915

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1836

PROPRIUM

1915

ABBAYE DE SAINT-ANDRE

BRUGGE

LA

1359

REFLEXIONS ET PRIERES POUR LA SAINTE COMMUNION

1915

TEQUI

PARIS

FR

0428

ZEER VOLLEDIG MIS- EN VESPERBOEK

1915

DESCLEE

TOURNAI

NE

0226

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

1916

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2069

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1916

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1713

GEBEDENBOEK VAN DEN GODVRUCHTIGEN CHRISTEN

1916

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0651

HULP DER CHRISTENEN

1916

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0350

MANUALE DIVINI OFFICII

1916

DESCLEE

ROME

LA

0642

MANUEL DU TIERS-ORDRE SECULIER

1916

VATAR

RENNES

FR

1865

MIS- EN GEBEDENBOEKJE

1916

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0078

MISSALE ROMANUM DAT IS HET GANSCH VOLLEDIG ROOMSCHE MISBOEK

1916

BAARDA

AMSTERDAM

NE

1108

MISSEL - VESPERAL DES QUATRE SAISONS - HIVER

1916

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

0415

MISSEL ET VESPERAL

1916

DESCLEE

TOURNAI

FR

0872

PRATIQUE JOURNALIERE DE L'ORAISON ET DE LA CONTEMPLATION DIVINE TOME DEUXIEME

1916

DESCLEE

BRUGGE

FR

0874

PRATIQUE JOURNALIERE DE L'ORAISON ET DE LA CONTEMPLATION DIVINE TOME PREMIER

1916

DESCLEE

BRUGGE

FR

0873

PRATIQUE JOURNALIERE DE L'ORAISON ET DE LA CONTEMPLATION DIVINE TOME TROISIEME

1916

DESCLEE

BRUGGE

FR

0653

THE GARDEN OF THE SOUL-MANUAL OF CATHOLIC DEVOTION

1916

BULL

DUBLIN

EN

0125

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1917

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1735

HEMELWAARTS

1917

PROOST

TURNHOUT

NE

0351

HET ZONDAGSVESPERALE

1917

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

0447

MEDITATIONS SUR LE CHEMIN DE LA CROIX

1917

TEQUI

PARIS

FR

0683

MIS- EN GEBEDENBOEKJE

1917

DESCLEE

BRUGGE

NE

1107

MISSEL - VESPERAL DES QUATRE SAISONS - AUTOMNE

1917

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1274

MISSEL ET VESPERAL

1917

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

1106

MISSEL VESPERAL DES QUATRE SAISONS TRES COMPLET

1917

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

2077

WEG DES HEMELS

1917

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1614

DE GODVRUCHTIGE ZANGER

1918

VAN STRAETEN-COUNE

CORTESSEM

NE

0120

HET GODSDIENSTIG LEVEN (met kruis op kaft)

1918

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2058

HET GODSDIENSTIG LEVEN (zonder kruis op kaft)

1918

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0348

HET ONVERANDERLIJK GEDEELTE DER MIS EN VESPERS

1918

KEIZERSBER

LEUVEN

NE