Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
1922

MEDITATIONS - AFFECTIVES ET PRATIQUES SUR L’EVANGILE

1918

LIBRAIRIE SAINT-PAUL

PARIS

FR

0188

MISSEL DOMINICAL

1918

A.MT.CESAR

LEUVEN

FR

1202

RABBONI

1918

DESCLEE

BRUGGE

NE

0054

RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES

1918

MAME

TOURS

FR

1226

ZEER VOLLEDIG MIS- EN VESPERBOEK

1918

RK.BOEK CE

A'DAM

NE/LA

1832

ZEER VOLLEDIG MIS- EN VESPERBOEK

1918

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0692

DE CHRISTEN OPGELEID IN DE WARE GODSVRUCHT

1919

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1590

DE WARE GELOVIGE

1919

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0758

GEBEDEN VAN DE HEILIGE GERTRUDA

1919

MOSMANS

VENLO

NE

0327

HANDBOEK DER CHRISTENEN

1919

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2015

HET HEILIG EVANGELIE VAN O. H. JEZUS CHRISTUS

1919

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

2120

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1919

CORNILLAC

CHATILLON-SUR-SEINE

FR

1450

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1919

CORNILLAC

CHATILLON-SUR-SEINE

FR

0542

LE VADE MECUM DU PRETRE ET DU PIEUX FIDELE

1919

LE ROUX

STRASBOURG

FR

1722

MIJN VERBOND MET GOD

1919

PATUREAUX-MANGIN

BRUSSEL

NE

1411

OFFICIUM PARVUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

1919

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0646

SALVE REGINA

1919

ZECH

BRAINE-LE-COMTE

NE

1705

VOOR HET ALLERHEILIGSTE

1919

MOSMANS ZOON

’S HERTOGEN-BOSCH

NE

0298

BENEDICTIONES MENSAE

1920

DESCLEE

TORUNAI

LA

0905

BLOEMEN DER GODSVRUCHT

1920

STEINBRENE

VIMPERK

NE

1048

CHANTS DES SALUTS ET DES PROCESSIONS

1920

BITON

S.LAURENT

FR/LA

0631

CHANTS DES SALUTS ET DES PROCESSIONS

1920

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

1616

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1920

DESSAIN

MECHELEN

NE

1637

HEMELSCHE GENADEBRON - GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1920

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0691

HET GOUDEN BOEK

1920

RK.BOEKCEN

AMSTERDAM

NE

0412

INTRODUCTION A LA VIE DEVOTE

1920

MAME

TOURS

FR

0066

LICHT DES GELOOFS

1920

BREEPOLS

TURNHOUT

NE

1895

MAGNIFICAT

1920

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1717

MAGNIFICAT

1920

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1152

MIJN GEBEDENBOEKJE

1920

ZECH

BRAINE L.C

NE

2106

NAVOLGING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

1920

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1206

PETIT MISSEL

1920

BREPOLS

TURNHOUT

FRA

1285

PETIT MISSEL

1920

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0816

TRIDUUM SACRUM

1920

KEIZERSB.

LEUVEN

NE

0035

VEREERDER VAN MARIA

1920

PROOST

TURNHOUT

NE

0263

VERHANDELING OVER DE WARE GODSVRUCHT T.D.H.MAAGD

1920

ALBERTS

GULPEN

NE

0341

VERHANDELING OVERDE WARE GODSVRUCHT TOT DE H.MAAGD

1920

G.V.MARIA

MEERSSEN

NE

0013

ZEER VOLLEDIG MIS- EN VESPERBOEK

1920

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2070

ZONDAGMISBOEK

1920

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE/LA

1754

ZONDAGSMISBOEK

1920

KEIZERSBERG

LEUVEN

NE/LA

1630

AVE MARIA - CHOIX DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES

1921

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0833

BIJ DEN KINDERVRIEND

1921

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

0613

DE HEILZAME GODSVRUCHT TOT OLV.V.ALTIJDD.BIJSTAND

1921

HOUDMONT

BRUGGE

NE

0513

DE HEILZAME GODSVRUCHT TOT ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDEN BIJSTAND

1921

HOUDMONT

BRUGGE

NE

0933

DE HEILZAMZE GODSVRUCHT TOT O.L.VROUW V. ALT.BIJST.

1921

HOUDMONT

BRUGGE

BED

1169

ENGELBEWAARDER

1921

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1772

ENGELBEWAARDER

1921

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1643

GEBEDENBOEKJE

1921

COSAERT-DECRAENE

ROUSSELARE

NE

1246

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1921

DESSAIN

MECHELEN

NE

0742

HANDBOEK VOOR DE MINNAARS DER HH. HARTEN

1921

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1792

HEMELSCHE GENADEBRON – GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1921

BREPOLS

TRUNHOUT

NE

0637

HET GOEDE-WEEK-BOEK

1921

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1100

HET GULDEN WIEROOKVAT

1921

BREPOLS

TORNHOUT

NE

1269

HET VOLKSMISBOEK

1921

ABDIJ AFFLIGEM

HEKELGEM

NE/LA

1847

HET VOLKSMISBOEK

1921

ABDIJ AFFLIGEM

HEKELGEM

NE/LA

1639

HOSANNA - NIEUWE VERZAMELING VAN GEBEDEN

1921

ZECH EN ZOON

BRAINE L.C.

NE

0181

KERKELIJK GEBEDENBOEKJE VOOR DEN VURIGEN SINT ANTONIUS-VEREERDER

1921

VEKEMAN

ZOTTEGEM

NE

1725

LEIDSMAN DER JEUGDIGE ZIELEN

1921

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1251

MANUEL DES PROCESSIONS ET BENEDICTIONS

1921

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0603

MANUEL DU CHRETIEN

1921

ZECH

BRAINE L.C

FR

0496

MISSEL - VESPERAL

1921

DESCLEE

TOURNAI

FR

0444

MISSEL - VESPERAL

1921

DESCLEE

TOURNAI

FR

1211

MISSEL ET VESPERAAL

1921

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1798

MISSEL ROMAIN

1921

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

0698

MISSEL-VESPERAL

1921

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

1056

MISSIONSBUCHLEIN FUR MANNER UND FRAUEN

1921

LAUMANN

DUELMEN

DU

0556

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1921

BREPOLS

TURNHOUT

FR

2126

THARCISIUS EN BENJAMIN - EEN HALF UUR AANBIDDING VOOR JEZUS IN HET TABERNAKEL

1921

GODENNE

MECHELEN

NE

0042

VADE MECUM POUR LE CHRETIEN

1921

ZECH & ZN

BRAINE-LE-COMTE

FR

0671

VADE-MECUM DU CHRETIEN

1921

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

1334

BEZOEKEN BIJ JESUS CHRISTUS

1922

VAN LANTSCHOOT

DENDER-MONDE

NE

0095

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1922

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1617

DE WARE BRUID VAN JEZUS-CHRISTUS

1922

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

0966

DEVANT L'AUTEL - CENT VISITES A JESUS-HOSTIE

1922

TEQUI

PARIS

FR

0371

GEBEDEN TEN GEBRUIKE VAN DE LEERLINGEN VAN HET COLLEGE VAN THIELT

1922

DESCHREVEL

BRUGGE

NE

2026

GOD MET ONS

1922

VERITAS

ANTWERPEN

NE

0506

HEILIG UUR

1922

P.H.HARTEN

LEUVEN

NE

1078

HEILIG UUR

1922

P.H.HARTEN

LEUVEN

NE

0362

HEILIG UUR

1922

PATERS H.H

LEUVEN

NE

0098

HEILIG UUR

1922

PATERS HH.

LEUVEN

NE

1189

HET MIS- EN COMMUNIEBOEKJE DER KLEINEN

1922

DESCLEE

BRUGGE

NE

2066

HEURE SAINTE

1922

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

1541

INLEIDING TOT HET GODVRUCHTIG LEVEN

1922

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1686

JEZUS ONZE LIEFDE

1922

ZECH EN ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

0693

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1922

MAME

TOURS

FR

2084

L'ORDINAIRE DE LA MESSE

1922

OEUVRES PAROISSIALES

ST.-GILLES BRUXELLES

FR

1900

L’IMITATION DE JESUS CHRIST

1922

DESCLEE

TOURNAI

FR

0413

MISSEL - VESPERAL

1922

DESCLEE

TOURNAI

FR

0316

NIEUW GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1922

ZCCH & ZN

BRAINE LC

NE

0153

PELERINAGES DIOCESAINES DE NAMUR A N.D.DE LOURDES

1922

DESCLEE

PARIS

FR

2046

PETITE BIBLE ILLUSTREE DES ECOLES

1922

BEYAERT CHARLES

BRUGGE

FR

1190

TEN HEMEL

1922

REDEMPTOR.

ROESELARE

NE

2092

VOOR LEVENDEN EN DOODEN

1922

KATHOLIEKE WERKING

BRUSSEL

NE

0895

WEG DES HEMELS

1922

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1023

ALLELUIA

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0900

BIJ DEN KINDERVRIEND

1923

A.AVERBODE

AVERBODE

NE

0702

BIJ DEN KINDERVRIEND

1923

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

0369

BIJ DEN KINDERVRIEND - GEESTELIJK HANDBOEKJE

1923

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

1977

CATECHISME DU SAINT CONCILE DE TRENTE

1923

DESCLEE

TOURNAI

FR

1405

DE HEILIGE EUCHARISTIE

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1417

ELEVATIONS SUR LES MYSTERES

1923

DESCLEE

TOURNAI

FR

2096

GEBEDEN EN CEREMONIEEN DER KERK- EN AUTAARWIJDING

1923

DESSAIN

MECHELEN

NE/LA

0115

GREGORIAANSCH MIS- EN VESPERBOEK

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0403

HEURE SAINTE

1923

P.CRAWKY

PARIS

FR

0932

KERKELIJK GEBEDENBOEKJE VOOR ST.ANTONIUS VEREERDER

1923

HAEGEMAN

ZOTTEGEM

NE

1224

LATIJNS - NEDERLANDS MIS- EN VESPERBOEK

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

0956

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1213

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1223

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1923

BREPOLS

TURNHOUY

NE/LA

1621

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1923

LESCRAUWAET

BRUGGE

NE/LA

0455

LE MANUEL DES ENFANTS DE MARIE

1923

DESSAIN

MECHELEN

FR

1296

LE MISSEL - VESPERAL COMMENTE

1923

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1406

MAGNIFICAT

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0077

MARIA'S KIND BIJ JEZUS VERGETEN IN ZIJN TABERNAKEL

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0105

MIJN GENADESCHAT OF DICHT BIJ JEZUS' HEILIG HART

1923

PROOST

TURNHOUT

NE

1232

MISSEL - VESPERAL

1923

DESCLEE

BRUGGE

FR/LA

0308

MISSEL ET VESPERAL

1923

VAN DIEREN

ANTWERPEN

FR

1083

MISSEL VESPERAL

1923

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0737

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES (ENFANTS DE MARIE)

1923

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0941

O.L.V. TROOSTERES DER ZIELEN IN HET VAGEVUUR

1923

ST.ALPHONS

ESSCHEN

NE

1381

PETIT MISSEL GREGORIEN

1923

BREPOLS

TURNHOUT

FR/LA

1006

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE

1923

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0577

PETIT OFFICE DE LA TRES SAINTE VIERGE

1923

MAME

TOUS

FR

1960

RABBONI

1923

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

1378

RABBONI! EENVOUDIGE OVERWEGINGEN

1923

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0563

RABBONI! EENVOUDIGE OVERWEGINGEN

1923

DESCLEE

BRUGGE

NE

0484

SURSUM CORDA - VERZAMELING VAN GODVRUCHTIGE GEBEDEN

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1437

VENI CREATOR

1923

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0997

VOLKSNOVENE TER EERE VAN O.L.VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

1923

REDEMPTORISTEN

ROESELARE

NE

1777

VRAAGT EN GIJ ZULT VERKRIJGEN

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1808

WEG DES HEMELS

1923

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0390

WELKOM - VOOR EN NA DE HEILIGE COMMUNIE

1923

VL.BOEKENH

LEUVEN

NE

1540

A SCHOOL MANUAL OF WORSHIP

1924

BANGALORE PRESS

MYSORE

EN

0929

AVE MARIA

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1441

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1547

AVE MARIA - GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1913

BREVARIUM ROMANUM PARS AUTUMNALIS

1924

DESCLEE

TOURNAI

LA

0136

BREVIARUM JUXTA RITUM S.ORDINIS PRAEDICATORUM

1924

HOSP.M.ORD

ROME

LA

2094

CHRISTELIJKE VERSTERVING

1924

GESTICHT PARIDAENS

LEUVEN

NE

0525

CREDO - KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN

1924

PROOST

TURNHOUT

NE

0381

DE GODDELIJKE LITURGIE VD.H.JOH.CHRYSOSTOMUS

1924

ST.ALFONSU

ESSCHEN

NE

1604

DE SCHOOL VAN DEN GODDELIJKEN GEKRUISTE

1924

P. PASSIONISTEN

KORTRIJK

NE

0898

DE SCHOONSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1924

VAN DIEREN

ANTWERPEN

NE

0902

DE SCHOONSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1924

VAB DIEREN

ANTWERPEN

NE

1891

ELEVATIONS SUR LES DOULEURS ET LES ENSEIGNEMENTS DU COEUR DE JESUS

1924

WARNY

LOUVAIN

FR

0396

HANDBOEK DER BEDEVAARDERS VAN HET BISDOM GENT NAAR O.L.V. VAN LOURDES

1924

DESCLEE

DOORNIK

NE

1926

HANDBOEKJE TEN GERIEVE VAN VLAANDERENS BEDEVAART NAAR LOURDES

1924

SANSEN

POPERINGE

NE/LA

0825

KOMT TOT MIJ - VOLLEDIG MEDITATIE- EN GEBEDENBOEK

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1127

LE BOUCLIER DU CHRETIEN

1924

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0516

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1924

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0535

LIEFDEBLOEM

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2081

MAGNIFICAT

1924

PROOST

TURNHOUT

NE

1410

NAAR GOD

1924

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0858

TEN HEMEL - GEBEDENBOOEK MET ALLERLEI OVERWEGINGEN

1924

ROELANDT

JETTE

NE

0374

VIER BOEKEN VAN DE NAVOLGING CHRISTI

1924

DESSAIN

MECHELEN

NE

0813

WEG DES HEMELS

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2054

ZIELEVREUGD - GEBEDENBOEK MET OVERWEGINGEN

1924

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1668

ZIELEVREUGD - GEBEDENBOEK MET OVERWEGINGEN

1924

HUIS S. MARIA MAGDALENA

JETTE

NE

1272

ZONDAGMISBOEK

1924

KEIZERSBER

LEUVEN

NE/LA

1181

ALLELUIA

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0647

ANGE CONDUCTEUR DANS LA DEVOTION CHRETIENNE

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0114

AVE MARIA

1925

PROOST

TURNHOUT

NE

1522

BIJ DEN KINDERVRIEND

1925

ABDIJ AVERBODE

AVERBODE

NE

1136

CATECHISMUS VAN DE DERDE ORDE

1925

BEYAERT

BRUGGE

NE

1519

CATECHISMUS VAN DE DERDE ORDE

1925

BEYAERT

BRUGGE

NE

1151

CREDO

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0175

DE CHRISTEN OP DEN LEVENSWEG VERLICHT EN VERSTERKT

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1737

DE HEILIGE EVANGELIËN EN DE HANDELINGEN DER APOSTELEN

1925

LESCRAUWAET

BRUGGE

NE

1092

EEREKRANSJE AAN O.L.VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

1925

REDEMPTOR.

ROESELARE

NE

0738

EEREKRANSJE AAN O.L.VROUW VAN ALTIJDDURENDEN BIJSTAND

1925

REDEMPTOR.

ROESELARE

NE

0301

GRADUALE ROMANUM SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE DE TEMPORE ET DE SANCTIS

1925

DESCLEE

TOURNAI

LA

0089

HANDBOEKJE DER CONGREGANISTEN

1925

BEYAERT

BRUGGE

NE

2068

HEMELSCH PALMHOF

1925

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0387

HET ZONDAGS VESPERALE

1925

ABDIJ KEIZERSBERG

LEUVEN

NE

2071

HOOG DE HARTEN - GEBEDEN- EN ZANGBOEKJE

1925

BOND HEILIG HART

MECHELEN

NE

0494

INLEIDING TOT HET GODVRUCHTIG LEVEN

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0557

JEZUS DE KROON DER MAAGDEN (kaft met kruis)

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2062

JEZUS DE KROON DER MAAGDEN (kaft zonder kruis)

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0794

JEZUS HET LICHT DER WERELD

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0004

KEUR VAN GEBEDEN, OVERWEGINGENEN ANDERE GODVRUCHTIGE OEFENINGEN

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0085

KONINGIN VAN DEN KRUISTOCHT

1925

REDEMPTOR.

ROESELAERE

NE

0645

KRANS VAN GEBEDEN EN GEZANGEN VOOR DE JEUGD

1925

SALENS

KORTRIJK

NE

1403

L'IMITATION DE LA VIERGE MARIE

1925

DESCLEE DB

BRUGGE

FR

0408

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0774

LATIJNSCH - NEDERLANDSCH MIS- EN VESPERBOEK

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE/LA

1451

LE LIVRE D'HEURES DES AMES PIEUSES

1925

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0335

LE LIVRE DES PSAUMES

1925

DESCLEE

PARIS

FR

0961

LE LIVRE DES PSAUMES

1925

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

0223

LIEFDE TOT JEZUS-KERKBOEK VOOR KATHOLIEKENBREPOLS

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1165

MISSEL DE JEANNE D'ARC

1925

ZECH

BRAINE L.C

FR

1924

MISSEL DU SAINT TABERNACLE

1925

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1829

MISSEL VESPERAL ROMAIN

1925

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

0043

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DIDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1925

LEFORT

PARIS

FR

0194

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DIDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1925

LEFORT

PARIS

FR

0621

OFFICIUM MAJORIS HEBDOMADAE ET OCTAVAE PASCHAE

1925

DESCLEE

ROME

LA

0195

PETIT PAROISSIEN

1925

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1115

REGINA COELI

1925

PROOST

TURNHOUT

NE

0224

SALVE REGINA - GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN

1925

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0361

VASTENBOEKSKEN OF DAGELIJKSCHE OEFENINGEN

1925

SANSEN

POPERINGE

NE

0859

VEREERDER VAN MARIA-KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN

1925

PROOST

TURNHOUT

NE