Image

In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

Nummer Titel Jaar Uitgeverij Plaats Taal
1898

LE CATHOLIQUE GUIDE DANS LA PRIERE ET LA MEDITATION

1856

DESSAIN

MECHELEN

FR

0205

MANUEL DE PIETE A L'USAGE DES ELEVES DU SACRE-COEUR

1856

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1121

OEFENINGEN EN GEBEDEN

1856

DESSAIN

MECHELEN

NE

1017

PRIERES DE SAINTE GERTRUDE

1856

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0704

VISSITES AU SAINT SACREMENT ET A LA SAINTE VIERGE

1856

TOURNAI

FR

1428

GEBEDEN DER HEILIGE GERTRUDIS

1857

CASTERMAN

TOURNAI

NE

1655

LUSTHOF DER ZIELEN

1857

VANDERBORGHT

BRUSSEL

NE

1442

MANUEL DU CHRETIEN

1857

PELAGAUD

LYON

FR

0490

CONGREGATION DE LA BONNE MORT

1858

POELMAN

GENT

FR

0548

DE WEGWIJZER NAAR DEN HEMEL

1858

VERHOEVEN

'S BOSCH

NE

1707

HEMELSCH PALMHOFJEN

1858

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

2008

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1858

LECOFFRE

PARIS

FR

1928

NOUVEAU MANUEL DE LA DEVOTION AU SACRE COEUR DE JESUS

1858

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1854

HEMELSCH PALMHOF

1859

DESSAIN

MECHELEN

NE

2050

JESUS NOTRE AMOUR, NOTRE VICTIME

1860

GOEMAERE

BRUSSEL

FR

1069

PRIERES ET CEREMONIES DES ORDINATIONS

1860

BEYAERT

BRUGGE

FR/LA

1374

DUBBELE CHRISTELIJKE ONDERWIJZINGEN

1861

LELONG

BRUSSEL

NE

1364

LES OFFICES DE LA PIETE CHRETIENNE

1861

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1539

GEEST DES GEBEDS

1862

VAN DER MEERSCH

GENT

NE

0489

JEHOVA IS MIJN VERTROUWEN

1862

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1407

LE COMBAT SPIRITUEL

1862

PERISSE FRERES

PARIS

FR

1376

LE MANUEL DES ENFANTS DE MARIE

1862

DESSAIN

MECHELEN

FR/LA

1365

LIEFDEBLOEMEN

1862

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1001

PRIERES DE SAINTE GERTRUDE

1862

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1473

BROD DER ENGEL

1863

LAUMANN

DÜLMEN

DU

1436

DE ENGEL GELEIDER IN HET GEBED

1863

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1874

DE GEESTELYKE STRYD

1863

VAN DER MEERSCH

GENT

NE

1440

MOIS DU SACRE COEUR DE JESUS

1863

POUSSIELGUE

PARIS

FR

0116

CHOIX DE PRIERES D'APRES LES MANUSCRITS DU IXe AU XVIIe SIECLE

1864

PALME

PARIS

FR

0147

GEESTELIJK LUSTHOFKEN BEPLANT MET GODVRUCHTIGE OVERWEGINGEN OP HET LYDEN VAN JESUS-CHRISTUS

1864

VDSCHELDEN

GENT

NE

1387

GEESTELYK LUSTHOFKEN

1864

VANDER SCHELDEN

GENT

NE

1128

HANDBOEKJE DES CHRISTEN

1865

DESSAIN

MECHELEN

NE

0972

HEMELSCH PALMHOF

1865

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1448

LES REVELATIONS DE SAINTE MECHTILDE

1865

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0810

TRESOR DE PIETE

1865

VD SCHELDE

GENT

FR

0980

DE ZIEL OP DEN KRUISWEG

1867

REDEMPTOR.

ST.TRUIDEN

NE

1771

ETRENNES SPIRITUELLES OU RECEUIL DE PIEUX EXERCICES

1867

LELONG

BRUXELLES

FR

0524

EUCOLOGE COMPLET EN LATIN ET EN FRANCAIS

1867

FLEURY

ROUEN

FR

0527

HANDBOEKJE VAN DE DERDE ORDE VAN ONZEN SERAPHIENSCHEN VADER FRANCISCUS

1867

HEMELSOET

GENT

NE

1459

REGEL VAN HET DERDE ORDEN

1867

NE

0852

DE H.COMMUNIE OF VOORBEREIDINGEN EN DANKZEGGINGEN

1868

CASTERMAN

TOURNAI

NE

1593

EPISTELS EN EVANGELIEN

1868

DESSAIN

MECHELEN

NE

0767

L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE

1868

LIB.CATH.

LIEGE

FR/LA

1994

PAROISSIEN ROMAIN

1868

LEFORT

LILLE

FR

1368

RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES

1868

MAME

TOURS

FR

0503

RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES

1868

MAME

TOURS

FR

1308

REFLEXIONS ET PRIERES POUR LA SAINTE COMMUNION

1868

THOMAS ET PIERRON

NANCY

FR

0067

DE KATHOLIEKE BESTUURD IN HET GEBED EN DE OVERDENKING

1869

DESSAIN

MECHELEN

NE

1801

HANDBOEK TOT GEBRUIK DER CONGREGANISTEN VAN MARIA

1869

VANDER SCHELDEN

GENT

NE

1090

HEMELSCH PALMHOF

1869

BREPOLS

TURNHOUT

NE

2033

JANUA COELI. DIE PFORTE ZUM HIMMLISCHEN JERUSALEM

1869

GASSNER UND MÜHLBERGER

ROSENHEIM

DU

1989

LE PALMIER CELESTE

1869

DESSAIN

MECHELEN

FR/NE

1651

PAROISSIEN ROMAIN

1869

MAME

TOURS

FR/LA

1993

PETIT OFFICE DIVIN

1869

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0407

PRIERES(?)

1869

FR

0253

LE LIVRE DE LA PASSION DE N.S. JESUS-CHRIST

1870

DESCLEE

TOURNAI

FR

1018

MOIS DU SACRE COEUR DE JESUS

1870

POUSSIELGU

PARIS

FR

0657

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES

1870

LEFORT

LILLE

FR

1122

AVE MARIA LECTURES PIEUSES

1871

CASTERMAN

TOURRNAI

FR

0084

CONGREGATIEBOEKJE

1873

VDSCHELDEN

GENT

NE

0268

ETRENNES SPIRITUELLES OU RECUEIL DE PIEUX EXERCICE

1873

LELONG

BRAINE LC.

FR

1422

OFFICES DE LA QUINZAINE DE PAQUES

1873

MAME

TOURS

FR/LA

1397

TRESOR DU FIDELE OU RECUEIL DE PIEUX EXERCICES

1873

LELONG

BRAINE-LE-COMTE

FR

0736

ENGEL BESTIERDER

1874

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1404

HEURES DOMINICAINES

1874

POUSSIELGUE

PARIS

FR/LA

1408

LE SACRE COEUR DE JESUS

1874

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0703

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1874

LEFORT

LILLE

FR

1171

PETIT MOIS DU SACRE COEUR DE JESUS

1874

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1673

S. JOSEPH

1874

GENT

NE

0883

GEBEDEN DER HEILIGE GERTRUDIS

1875

CASTERMAN

TOURNAI

NE

0515

HEMELSCH PALMHOF

1875

VD.POORTEN

GENT

NE

0472

L'ENFANT PIEUX

1875

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0140

LE FIDELE DISCIPLE DE JESUS-CHRIST OU LE CATHOLIQUE

1875

DESSAIN

MECHELEN

FR

1475

LE TRES SAINT COEUR DE MARIE

1875

DESSAIN

LIEGE

FR

0952

RITUALE ROMANUM

1875

POELMAN

GENT

LA

0885

DE EEREDIENST VAN HET H.HART VAN JESUS

1876

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

0109

DE SCHAT DER ZIEL

1876

LELONG

BRAINE LC.

NE

0482

HANDBOEK VOOR KATHOLIEKE VLAMINGEN

1876

BEYAERT

BRUGGE

NE

1427

PARELEN VOOR GOEDMINNENDE ZIELEN

1876

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1309

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1877

MAME

TOURS

FR

1348

PAROISSIEN ROMAIN

1877

MAME

TOURS

FR/LA

1984

LE PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE MARIE

1878

DESCLEE

TOURNAI

FR/LA

1337

LIVRE DE PRIERES POUR LES JEUNES GENS

1878

HAENEN

BRUXELLES

FR

0375

MANUEL COMPLET DES CONGREGATIONS TRES SAINTE VIERGE MARIE

1878

VDSCHELDEN

GENT

FR

0134

ANGE GARDIEN

1879

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0334

DE SCHOONSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1879

 BREPOLS

TURNHOUT

NE

1338

DE SCHOONSTE GEBEDEN VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUORI

1879

BREPOLS

TUNHOUT

NE

1887

GUIRLANDE DE MAI

1879

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0823

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1879

DESSAIN

MECHELEN

NE

0091

IMITATION DE LA TRES SAINTE VIERGE

1879

MAME

TOURS

FR

1326

LE MANUEL DES ENFANTS DE MARIE

1879

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0162

LE PAROISSIEN ROMAIN

1879

WESMAEL

NAMUR

FR

0869

NOUVELLES MEDITATIONS PRATIQUES JANVIER - JUIN

1879

ZECH

BRAINE L.C

FR

0566

DE VROME ZIEL VOOR HET HEILIG ALTAARGEHEIM

1880

MOSMANS

's H.BOSCH

NE

1375

HEMELSCH PARADIJS

1880

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1429

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1880

MAME

TOURS

FR

1345

LES CONSOLATIONS DU PURGATOIRE

1880

DELHOMME ET BRIGUET

LYON - PARIS

FR

0719

LES PLUS BELLES PRIERES DE S.ALPHONSE DE LIGUORI

1880

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0432

MANUEL COMPLET DES CONGREGATIONS DE LA TRES SAINTE VIERGE

1880

CASTERMAN

TOUIRNAI

FR

1305

PETIT PAROISSIEN ROMAIN

1880

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0771

VISITES AU SAINT SACREMENT ET A LA SAINTE VIERGE

1880

MAME

TOURS

FR

1068

ANGE CONDUCTEUR DANS LA DEVOTION CHRETIENNE

1881

 SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0864

CHISTELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE DAGEN DER VASTEN

1881

DESSAIN

LIEGE

NE

0040

EVANGELISCHE GEZANGEN

1881

BRANDT

AMSTERDAM

NE

1401

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1881

DESCLEE, LEFEBVERE

TOURNAI

FR

2009

LA JOURNEE DU CHRETIEN

1881

MAME

TOURS

FR/LA

1154

MANUEL DE PRIERES LITURGIQUES

1881

DESCLEE

TOURNAY

FRA

1678

HET KRUISBEELD AAN ALLEN ZIJNE LESSEN GEVENDE

1882

CASTERMAN

DOORNIK

NE

0048

IMITATION DE JESUS CHRIST

1882

DESCLEE

TOURNAI

FR

1950

PAROISSIEN ROMAIN COMPLET

1882

MAME

TOURS

FR/LA

1062

VERZAMELING VAN GEESTELIJKE GEZANGEN

1882

DESSAIN

MECHELEN

NE/FR

1715

VIER BOEKEN VAN DE NAVOLGING CHRISTI

1882

DESSAIN

MECHELEN

FR

0370

CANTIQUES POUR LES RETRAITES ET LES MISSIONS

1883

CASTERMAN

TOURNAI

FR

2108

HET KRUISBEELD AAN ALLEN ZIJNE LESSEN GEVENDE

1883

CASTERMAN

DOORNIK

NE

1759

MANUEL DE DEVOTION OU RECUEIL DE PRIERES

1883

BREPOLS

TURNHOUT

FR

1175

DUBBELE CHRISTELIJKE ONDERWIJZINGEN

1884

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

0701

ETRENNES SPIRITUELLES

1884

DESSAIN

MECHELEN

FR

1882

LE SACRE-COEUR DE JESUS

1884

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1881

LES GLOIRES DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

1884

HERREBOUDT

BRUXELLES

FR

1680

LES PLUS BELLES PRIERES DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

1884

CASTERMAN

TOURNAI

FR

0529

OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE

1884

DESSAIN

MECHELEN

LA

1330

DE WEG TER ZALIGHEID

1885

SPLICHAL

TURNHOUT

NE

1765

ETRENNES SPIRITUELLES OU RECEUIL DE PIEUX EXERCICES

1885

DUPIEREUX

NAMUR

FR

0431

FORMULAIRE DE PRIERES

1885

TOURNAI

FR

1486

HEMELSCH PALMHOF

1885

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

0776

HEMELSCH PALMHOF

1885

ZECH

BRAINE L.C

NE

1763

L’IMITATION DE JESUS-CHRIST

1885

ZECH ET FILS

PARIS

FR

1409

RECUEIL DE PRIERES DE MEDITATIONS ET DE LECTURES

1885

MAME

TOURS

FR/LA

0448

RECUEIL DE PRIERES ET DE MEDITATIONS

1885

MAME

TOURS

FR

0772

ANGE GARDIEN - RECUEIL DE PRIERES

1886

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

0903

HEMELSCH PALMHOF

1886

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1366

HEMELSCH VOEDSEL

1886

VANDER SCHELDEN

GENT

NE

1685

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1886

DESCLEE, LEFEBVERE

TOURNAI

FR

0660

MANUEL DE PIETE

1886

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1812

PETIT MOIS DE MARIE

1886

CASTERMAN

DOORNIK

FR

1369

DE ENGEL BESTIERDER OP DEN WEG DER ZALIGHEID

1887

DESSAIN

MECHELEN

NE

1888

DE MINNAAR VAN DEN HEILIGEN JOZEF

1887

VANDER SCHELDEN

GENT

NE

2005

HERZ-JESU-GEBETBUCHLEIN DER SELIGEN MARGARETHA MARIA ALACOQUE

1887

DENZIGER

CHICAGO

EN

1981

HET NIEUWE TESTAMENT VAN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS

1887

BECQUART

BRUSSEL

NE

1277

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST

1887

DESCLEE

TOURNAI

FR

0264

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DIDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1887

ZECH & ZN

BRAINE LC.

FR

1904

INTRODUCTION A LA VIE DEVOTE

1888

DESCLEE

TOURNAI

FR

1310

INTRODUCTION A LA VIE DEVOTE

1888

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0789

PAROISSIEN ROMAIN

1888

ZECH ET FILS

BRAINE L.C

FR

0743

RECUEIL DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES

1888

ZECH

BRAINE L.C

FR

1696

VIRGO POTENS - MANUEL DE PRIERES

1888

MISSIONNAIRES DU SACRE COEUR

ANTWERPEN BORGERHOUT

FR

1783

VISITES AU SAINT-SACREMENT

1888

ZECH ET FILS

PARIS

FR

1373

DE GLORIES VAN MARIA

1889

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0398

EXTRACTUM E PONTIFICALE ROMANUM

1889

DESSAIN

MECHELEN

LA

1030

HANDBOEK DER DEELGENOTEN VAN HET AARTSBROEDERSCHAP VAN O.L.V. VAN HET H. HERT

1889

BROEDERSCC

AVERBODE

NE

1805

LE MANUEL DES ENFANTS DE MARIE

1889

DESSAIN

MECHELEN

FR/LA

0238

LE PURGATOIRE ABREGE POUR LES DEFUNTS ET POUR NOUS

1889

CASTERMAN

PARIS

FR

1902

PAROISSIEN ROMAIN

1889

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR/LA

1546

AVIS A LA JEUNESSE CHRETIENNE

1890

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1026

COELESTE PALMETUM

1890

DESSAIN

MECHELEN

LA

1029

COELESTE PALMETUM

1890

DESSAIN

MECHELEN

LA

0225

DE PSALTER OF ROZENKRANS VAN MARIA

1890

HEMELSOET

GENT

NE

0464

HANDBOEK DER CONGREGANISTEN

1890

NE

1371

MOIS DU TRES SAINT SACRAMENT

1890

OEUVRES ST.-PAUL

PARIS

FR

1965

NOUVEAU FORMULAIRE DE PRIERES DEDIE AUX ENFANTS DE MARIE

1890

SPITAELS

ANTWERPEN

FR

1329

NOUVEAU MOIS DU SACRE COEUR DE JEZUS

1890

MAME

TOURNS

FR

0034

PAROISSIEN TRES COMPLET DE PARIS - ETE

1890

MAME

TOURS

FR

1361

PASSIEBOEK - LIEFDE TOT DE ZIELEN

1890

DESCLEE DB

BRUGGE

NE

0963

DE VROME DIENAAR VAN MARIA

1891

BREPOLS

TURNHOUT

NE

1987

DELICES DE L’AME PIEUSE

1891

GEUENS-VAN NESTE

BRUGGE

FR

1363

HANDBOEKJE VAN DE H. SACRIFICIE DER MIS

1891

CASTERMAN

TOURNAI

NE

1384

MANUEL DE SOLIDE PIETE

1891

ZECH ET FILS

BRAINE-LE-COMTE

FR

0297

MISSEL ROMAIN

1891

PELLION

DIJON

FR

0047

VERTROUW OP GOD

1891

BUTZON

KEVELAER

NE

1431

VIER BOEKEN VAN DE NAVOLGING CHRISTI

1891

DESSAIN

MECHELEN

NE

0329

AVE MARIA

1892

SPITAELS

ANTWERPEN

NE

1859

DE ZEESTER

1892

VAN DE VYVERE-PETYT

BRUGGE

NE

1488

GEESTELIJK BLOEMHOFJE

1892

BREPOLS

TURNHOUT

NE

0995

GEHEIM DES GELOOFS

1892

POLLET

TIELT

NE

0860

HANDBOEK VOOR DE MINNAARS DER H.HARTEN

1892

HANICQ

MECHELEN

NE

0560

HANDBOEK VOOR DE MINNAARS DER HH. HARTEN VAN JEZUS EN MARIA

1892

DESSAIN

MECHELEN

NE

0073

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1892

BENZIGER

WALDSHUT

FR

1370

MANUEL PRATIQUE DES ENFANTS DE MARIE

1892

CASTERMAN

TOURNAI

FR

1273

MISSEL ROMAIN

1892

MEUNIER

PARIS

FR/LA

1289

PICCOLO DIARIO DEI CHRISTIANO

1892

DENZIGER

EINSIEDELN

IT

1028

HANDBOEK DER KINDEREN VAN MARIA

1893

DESSAIN

MECHELEN

NE/LA

1402

KERKBOEK MET UITLEG

1893

DESCLEE, LEFEBVERE

TOURNAI

NE/LA

1205

LE COMBAT SPIRITUEL

1893

ZECH

BRAINE L.C

FR/LA

1577

MAAND VAN ONZE LIEVE VROUW VAN HET H. HERT

1893

A. AVERBODE

AVERBODE

NE

1010

WEG DES HEMELS

1893

ZECH

BRAINE L.C

NE

0614

BREVIARIUM ROMANUM - PARS AESTIVA

1894

DESCLEE

BRUGGE

LA

0615

BREVIARIUM ROMANUM - PARS AUTUMNALIS

1894

DESCLEE

BRUGGE

LA

0616

BREVIARIUM ROMANUM - PARS HIERNALIS

1894

DESCLEE

TOURNAI

LA

1835

BREVIARIUM ROMANUM - PARS VERNA

1894

DESCLEE

TOURNAI

LA

0166

CREDO - NIEUWE VERZAMELING VAN SCHOONE GEBEDEN

1894

ZECH & ZN

BRAINE LC.

NE

1430

DE CHRISTELIJKE SCHAT

1894

ZECH & ZOON

BRAINE-LE-COMTE

NE

1435

LES OFFICES DE LA QUINZAINE DE PAQUES

1894

DESCLEE, LEFEBVERE

TOURNAY

FR/LA

0110

MANUEL DE DEVOTION AUX SACRES COEURS DE JESUS ET DE MARIE

1894

BREPOLS

TURNHOUT

FR

0111

DE GODVRUCHTIGE LANDMAN

1895

BEYAERT

BRUGGE

NE

0957

DE GODVRUCHTIGE LANDMAN

1895

BEYAERT

BRUGGE

NE

1986

ENTRETIEN AVEC NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST

1895

TEQUI

PARIS

FR

1779

GEBEDENBOEKJE VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKE CHRISTENEN

1895

VAN DER POORTEN

GENT

NE

1665

HANDBOEK VAN DEN GODVRUCHTIGEN BEDEVAARDER NAAR O.L.V. VAN LOURDES

1895

GODENNE PAUL

NAMEN

NE

0262

HEMELSCH PALMHOF

1895

HEMELSOET

GENT

NE

1795

IMITATION DE JESUS-CHRIST

1895

PELLION ET MARCHET

DIJON

FR